วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ


ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ได้รับทุนไปจากสายลมแห่งอาสา ๒๐,๐๐๐.- (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ดำเนินการโครงการเป็นที่เรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และได้ส่งสรุปงานกลับมาให้ ต้องขออนุโมทนาในจิตอาสาทุกดวง สาธุ


นอกจากสรุปผลการดำเนินโครงการแล้ว ยังมีหนังสือขอบคุณ และเกียรติบัตรส่งมาให้ด้วย สาธุ

หนังสือขอบคุณจากกองกิจการนักศึกษา พระนครเหนือ
เกียรติบัตรจาก ร.ร.บ้านหนองปาดฟาน พื้นที่ทำโครงการ

ขออนุโมทนากับชาวค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิอีกครั้ง ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอพลันสำเร็จทุกประการเทอญ สาธุ

บุญรักษาครับ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายกลางปี ๒๕๕๔ ครุศาสตร์จุฬาฯ ห้าพันบาท

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการค่ายกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อม และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนบ้านฝาผนัง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

อาคารเรียน

อาคารเอนกประสงค์

อาคารที่จะสร้างตามโครงการ


โครงการที่ส่งมา โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาน้้น ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร เห็นแต่ในตารางกิจกรรมประจำวันมีระบุไว้แค่เพียง "ปฏิบัติศาสนกิจ" ก่อนเข้านอนเท่านั้นเอง ไม่แน่ใจว่าทำอะไร คิดว่าคงเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ ?? ได้ขอให้ทางผู้ดำเนินโครงการส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม

ได้คำตอบจากค่ายแล้ว ดังนี้

ศาสนกิจที่ปฏิบัติในค่ายมีดังนี้ 

1.นำเด็กสวดมนต์ตอนเช้าหน้าเสาธงของทุกวัน

2.ชาวค่ายร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ 1 นาที แผ่เมตตา ก่อนนอนของทุกวัน
3.วันทำบุญค่าย เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับชาวบ้านนำชาวค่ายไปทำบุญที่วัด (ชาวค่ายช่วยกันทำความสะอาดวัดและถวายภัตตาหารเช้า)กิจกรรมนี้จัดทำเพื่อ
                     1) อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายและพี่ที่ล่วงลับไปแล้ว 
                     2) เพื่อให้ชาวค่ายที่ไม่ค่อยได้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญ 
สิ่งสำคัญที่ปฏิบัติต่อกันมาทุกค่ายคือค่ายของเราไม่มีอบายมุข คือไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา และไม่มีพฤติกรรมชู้สาว
เรื่องคำพูด เนื่องจากเป็นค่ายสอนด้วย จึงมีข้อควรประพฤติให้พูดให้สุภาพ โดยพูดแทนตัวนักเรียนว่านักเรียน และเรียกตนเองว่าครู
ในด้านการรักษาศีล 5 คิดว่าถ้าเราแนะนำให้ชาวค่ายปฏิบัติ ชาวค่ายก็สามารถทำได้คะ


พิจารณาแล้ว ให้ทุนค่ายกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม :
ค่ายกลางปีฯ ส่งเมลยืนยันมาแล้วอย่างรวดเร็ว

อีเมลยืนยันการออกค่ายกลางปี ๒๕๕๔ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

รอรับเงินได้ จะโอนไปก่อนวันออกค่าย ๗ วันโดยประมาณครับ

เพิ่มเติม ๕ ต.ค. ๕๔ โอนเงินไปให้แล้วเรียบร้อย

ใบโอนเงินสนับสนุนค่ายกลางปี ๕๔ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ ๒ หมื่นบาท

โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ของชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดออกค่าย ๘ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๘ คูณ ๑๖ เมตร และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน จังหวัดเลย

โครงการที่ทางค่ายส่งมามีจุดที่ประทับใจผู้พิจารณาหลายๆ ประการ ตั้งแต่ได้รับหนังสือโครงการ พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้


โครงการส่งมาหนามากๆ
 1. เป็นโครงการที่หนาที่สุดตั้งแต่เริ่มให้ทุนค่ายอาสามาเลย ไม่ใช่ว่าหนาๆ จะดีกว่าบางๆ นะครับ แต่ว่านี่หนาด้วยคุณภาพ ทั้งตัวโครงการที่มีรูปแบบ และเนื้อหาถูกต้องแล้ว ยังมีภาคผนวก ส่วนเสริมต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดใช้งานอย่างอื่นได้อีก
 2. กิจกรรมทุกอย่างมีคู่มือโดยละเอียด เช่น การทำน้ำหมัก EM , กิจกรรมทั้งโครงสร้าง โครงสอน เป็นต้น ละเอียดพอที่จะนำไปจัดกิจกรรมค่ายอื่นๆ ได้เลย
 3. ค่ายนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ๒๕๒๐ ชาวค่ายรุ่นปัจจุบันยังไม่เกิดกันเลย เรียกว่ามีประวัติดีทีเดียว
 4. ในเอกสารโครงการมีรูปการดำเนินการของปีก่อนๆ มาด้วย เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของทุนว่า ทำจริง ทำได้
 5. หนังสือราชการจากมหาวิทยาลัย, โรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย, และผู้ใหญ่บ้าน ทุกฉบับระบุ นมัสการเรียนพระมหานัธนิติ ( หลวงพี่โอ๊ท ) แสดงให้เห็นว่าเอกสารโครงการที่ส่งมาไม่ใช่แค่ทำต้นฉบับแล้วถ่ายเอกสารส่งไปสุ่มๆ หลายๆ ที่ แต่เจาะจง และเตรียมการเพื่อขอทุนจากสายลมแห่งอาสาโดยเฉพาะ
สภาพบ้านของนักเรียน
ห้อนเรียน ๒ ชั้นเรียนต้องใช้ห้องเดียวกัน
อาคารเรียนที่ชำรุดจนใช้การไม่ได้
แปลนอาคารเรียน 8 x 16 เมตร
โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิที่อัปโหลดให้ดูข้างล่างนี้ ไม่ใช่ทั้งหมดที่ส่งมา แต่คัดมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการอัปโหลด

พิจารณาแล้ว ให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม ๒๖ ก.ย. ๕๔ ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิได้ส่งคำยืนยันมาแล้ว

หนังสือยืนยันการออกค่าย จากชมรมอีสาน พระนครเหนือ
และได้โอนเงินไปให้แล้วเช่นกัน

หลักฐานการโอนเงินให้ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ
ขอให้ใข้จ่ายอย่างคุ้มค่า และขออนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง สาธุ

***เพิ่มเติม ๒๖ ธ.ค. ๕๔ ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิส่งผลงานมาให้อนุโมทนากันแล้วครับ***

ให้ทุนค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U - 6 จำนวนหนึ่งหมื่นบาท

โครงการอาสาพัฒนา "ค่ายโรงเรียนยิ้ม" ดำเนินการโดยกลุ่มต้นกล้า U - 6 มีกำหนดจะออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหาร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ณ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตนเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีกำหนดการออกค่ายระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ต.ค. ๕๔

กลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสาพัฒนาจาก ๖ สถาบัน ได้แก่ รามคำแหง ศิลปากร รัตนบัณฑิต ราชภัฏนครปฐม เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นที่น่าอนุโมทนา

โรงอาหารหลังเก่า

โรงอาหารหลังเก่า

แบบโรงอาหารใหม่


เช่นเดียวกับค่ายก่อน ( วิศวะฯ มหิดล ) ที่ส่งมาทีแรกขาดความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณาให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายโรงเรียนยิ้ม ของกลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

ให้ทุนค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ห้าพันบาท

ค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหารขนาด ๖ คูณ ๑๕ เมตร และทำกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ที่ โรงเรียนบ้านซับพระไวทย์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้โรงอาหารเก่า
ร.ร.บ้านซับพระไวทย์


แบบอาคารโรงอาหาร 6 x 15 เมตร


เดิมทีเดียวโครงการที่ส่งมาไม่ได้ระบุถึงความเกี่ยวโยงระหว่างค่ายกับพระพุทธศาสนา จึงให้ส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม มีการปรับแก้กันเล็กน้อย พิจารณาดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ และพระศาสนา จึงจะให้ทุนค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ทางผู้ดำเนินโครงการ

 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม ๒๗ ก.ย. ๕๔

ได้รับอีเมลยืนยันการออกค่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อย

อีเมลยืนยันการออกค่าย
จะโอนเงินไปให้ประมาณวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคมนี้ครับ

"ทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต" ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการมาให้ดูแล้ว

หลังจากพิจารณาให้ทุนแบบเร่งด่วนกับ "โครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต" โดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ไป ทางผู้ดำเนินโครงการได้ส่งภาพ และรายงานมาให้ชม และอนุโมทนากันแล้ว
ป้ายสายลมแห่งอาสาบนเวที
กิจกรรมบนเวที
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนจิตอาสา และประชาธิปไตยเข้าศึกษาต่อ

ข่าวดีสำหรับนักเรียน ม.ปลายนักกิจกรรมจิตอาสา และนักประชาธิปไตยทั้งหลายที่กำลังหาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพิเศษ ๕๑ ที่นั่ง รายละเอียดบนเว็บไซต์ ENN ได้ระบุไว้ดังนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติจิตอาสาในโครงการ นักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตยซึ่งเปิดรับในทุกคณะ จำนวน 51  ที่นั่ง  โดยพิจารณาการคัดเลือกจาก คะแนน GAT PAT และ ผลงานด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย เป็นหลักค่ะ

คุณสมบัติเฉพาะ
 น้องๆที่สนใจ สมัครในโครงการนี้ ต้องมี GPAX  4  ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00  และเป็นนักกิจกรรม ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น ดำรงตำแหน่งต่างๆของโรงเรียน ,ประธานนักเรียน ,กรรมการสภานักเรียน  และรวมไปถึงการทำกิจกรรรมจิตอาสาประชาธิปไตย นอกโรงเรียน ด้วยนะค่ะ เช่นการเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด  เป็นต้น

ที่สำคัญ น้องๆต้องเขียนรายงานในหัวข้อ  “นักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยที่เคยทำ กิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  ส่งพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆด้วยค่ะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  12- 29 กันยายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย  2 ธันวาคม 2224
เข้าค่าย เพื่อทำกิจกรรม  17-18 ธันวาคม 2554
ประกาศผลการคัดเลือก  13 มกราคม 2555
 

น้องๆสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 โทรศัพท์ 02-564-4440-79  ต่อ 1603-1606
หรือ  0-2986-9086  ต่อ 120
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบข่าวได้ที่  http://graduate.enn.co.th/uploads/contents/20110909151313_1.pdf 

ตึกโดม (ท่าพระจันทร์) สัญญลักษณ์ของ มธ. ภาพจากวิกิพีเดีย 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลงานค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ม.เทคโนโลยีมหานคร ( ค่ายบ้านหนองคู ปี ๒๕๕๔ )

ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ได้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา" ไป ๑๐,๐๐๐.- ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ได้ออกค่ายที่บ้านหนองคู จังหวัดชัยภูมิ และได้ทำรายงานสรุปส่งมาให้ตามที่ตกลงกันไว้เป็นที่เรียบร้อยทั้งที่เป็นเอกสาร และที่เป็นวีดีโอนำเสนอ

ขออนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆ ดวงของชาวค่ายฯ อนุโมทนา สาธุครับวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนโครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ๕,๐๐๐ บาท

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ที่เคยให้ทุนค่ายไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนั้นออกค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ ณ บ้านหนองสาหร่าย กาญจนบุรี ได้ติดต่อมาขอทุนสนับสนุนโครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต ซึ่งจะมาจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ ( ๙ ก.ย. ๕๔ ) ที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีเยาวชนชาวอยุธยาเอง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น มาร่วมด้วยนับร้อยๆ คนด้วยผลงานจากค่ายที่แล้วที่ให้ทุนสนับสนุนไป และความที่โครงการนี้จัดที่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าข้าพเจ้าเป็น "เจ้าบ้าน" ด้วย จึงพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการทำดีไร้ยางอายกับเด็กชายแว่นโต ของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )

นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการมารับเงินสนับสนุนที่วัดใหญ่ชัยมงคล

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กระทิงแดงแจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการกระดานดำ


โครงการกระดานดำ ของกระทิงแดงเปิดรับโครงการเพื่อสมัครขอทุนสนับสนุนในการออกค่ายอาสาปีที่ ๑๐ แล้ว โดยปรากฏรายละเอียดในเว็บไซต์โครงการกระดานดำดังนี้

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 10 มอบทุน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุนให้กับนิสิตนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

สนใจสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมคัดเลือกได้ที่ โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2554
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-415-0100-3

ค่ายไหนสนใจ และมั่นใจว่าโครงการดีส่งเข้าไปได้เลยครับ และขออนุโมทนากับกระทิงแดงด้วย สาธุ สาธุ

บุญรักษาครับ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลงานค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสา ครั้งที่ ๕

ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสา ครั้งที่ ๕ เป็นโครงการของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพที่ได้รับทุนจาก "สายลมแห่งอาสา" ไปทำค่ายเป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

พื้นที่ออกค่ายคือที่โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เคยนำภาพมาฝากให้อนุโมทนากันเมื่อครั้งที่ได้ไปเยี่ยมค่าย

บัดนี้ชาวค่ายได้ส่งรายงานสรุปผล และรูปภาพอีกเล็กน้อยมาให้เพื่อจะได้อนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆ ดวงกันอีกสักรอบ
ขอเชิญชวนให้ทุกๆ ท่านร่วมกันอนุโมทนากับเยาวชนจิตอาสาทั้งหลายเหล่านี้ด้วย สาธุ

บุญรักษาครับ

ประทับใจ เพลงค่ายอาสาพัฒนา (ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ABAC)


เพลงค่ายเพลงนี้จำไม่ได้แล้วว่าได้ยินครั้งแรกที่ไหน แต่ว่าฟังแล้วติดหูติดใจจนต้องค้นหาดู เจอหน้าเพจของเพลงนี้ที่ http://www.9dern.com/rsa/view.php?id=160


( เคยนำเพลงนี้มาทำ video presentation อยู่บ่อยๆ อย่างคลิปนี้เป็นต้น )

เพลงค่ายเพลงนี้เป็นเมดเลย์ ๔ เพลงด้วยกัน ตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บกลุ่มรองเท้าแตะ ( 9dern.com ) ระบุว่ามีเพลง

 1. เราอาสา : มาจากเพลงอาสาพัฒนา ร้องกันในแวดวง อสพ. 
 2. คนสร้างบ้าน : โดย "วัฒน์ วรรณยางกูร" 
 3. เพื่อชีวิตใหม่ : แต่งโดยวงสตริง อมธ. ปี 2521-2525 
 4. จากใจ..เด็กค่ายฯ : เพลงค่ายฯ ABAC แต่งบนหลังรถ 10 ล้อ ระหว่างการเดินทางสำรวจ ปี พ.ศ. 2539
ค้นต่อไปจนเจอเพลงเราอาสาที่เป็นเพลงเปิดนั้น ถึงได้ทราบว่า แต่งโดย ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ( ดู http://home.kku.ac.th/esanclub/webboard/index.php?topic=81.0 )
  C                  F     
เราอาสาพัฒนาใจเริงร่าและสามัคคี
          C                               Dm       G             C/G
เราร่วมจิตอุทิศชีพพลี รวมไมตรีเพื่อพี่น้องผองไทย
C                               F               
แม้ห่างไกลไม่ท้อถอย ถึงยอดดอยสูงเสียดเหยีอดฟ้า
                    C                           Dm                   G        C
เราบากบั่นฝ่าฟันเข้าไปหา ร่วมพัฒนาด้วยเมตตาอารี
C                            F
สายลมหนาวเคล้าลมฝน ในกมลเราแสนเยือกเย็น
                    C                           Dm                   G        C
เราอบอุ่นในบุญที่บำเพ็ญ ความลำเค็ญก็มลายหายไป


ถ้าสบโอกาสจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับ บอกแล้วว่าติดใจเพลงนี้

บุญรักษาครับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

การสร้างอาคารเรียน และห้องสุขา โดย ค่ายอาสาพัฒนามูลนิธิซีเมนต์ไทย


วันนี้ได้ดู CG เกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำอย่างไรให้มีความมั่นคงแข็งแรง เห็นแล้วคิดขึ้นมาทันทีว่าน่าจะนำมาฝากไว้ในนี้ เผื่อชาวค่ายอาสาพัฒนาทั้งหลาย ที่คิดทำค่ายสร้างอาคารเรียน หรืออาคารเอนกประสงค์ต่างๆ ได้ดูกันเป็นความรู้

CG นี้เป็นของ มูลนิธิซีเมนต์ไทยครับใน Youtube มีคำอธิบายไว้ว่า
เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มาแล้ว ที่พนักงานเอสซีจีได้เสียสละวันหยุดพักผ่อนประจำปีเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวเพื่อก่­อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะตามอุดมการณ์หลักของเอสซีจีในเรื่อง 'ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม' และเพื่อเป็นการต่อยอดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิซิเมนต์ไทยจึงได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบโปรแกรม 3 มิติที่เข้าใจง่าย เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มองเห็นปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ http://www.scgfoundation.org/th/index.asp
หรือแวะไปกด "Like" ที่ Facebook page  http://www.facebook.com/SCGFoundation

ต้องขออนุโมทนาขอบคุณ อ.ดวงใจ สุภาพึ่ง จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่ได้แบ่งปันวีดีโอนี้ทางเฟซบุ๊ก และที่สำคัญ ต้องขออนุโมทนายิ่งกับจิตอาสาทุกดวงแห่งมูลนิธิซีเมนต์ไทยด้วยครับ

บุญรักษาทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมค่าย : ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ กาญจนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปเยี่ยมค่ายอาสาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการสายลมแห่งอาสาของเรา ค่ายที่ไปเยี่ยมคือ "ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕"

ไปถึงค่ายราวๆ บ่ายสอง กำลังทำประชุมสรุปความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนพอดี เลยได้มีโอกาสพบปะกับชาวค่าย และได้ให้ธรรมะเล็กๆ น้อยๆ ตามสมควรแก่เวลา

การไปเยี่ยมค่ายครั้งนี้ต้องขออนุโมทนากับ หลวงพี่เชอร์รี่ ที่ได้ส่ง เพียบแปล้ตะลุยดอย รถคันเก่งมารับถึงอยุธยา และยังได้เป็นเจ้าภาพนำโกโก้ไปฝากชาวค่ายด้วย สาธุครับ

ที่สำคัญต้องอนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆ ดวงของชาวค่ายด้วย

เก็บภาพมานิดหน่อย

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖ สาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา

ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๖ จะไปออกค่ายที่โรงเรียนบ้นไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อสร้างเตาเผาขยะ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน

พิจารณาแล้วให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖ เป็นจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )


ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้
 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควรโดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

๖ มี.ค. ๕๔ ค่ายฯ ยืนยันมาแล้วเรียบร้อย

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วเรียบร้อย


ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

บุญรักษาครับ


วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (www.youthfornextstep.com) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เครือข่ายนี้ประกอบด้วยเยาวชนทั้งระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา จากหลากหลายสถาบันมารวมตัวกัน

ค่ายนี้สุดยอดมากๆ ในเรื่องของความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา จากโครงการจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริม ปลูกฝังด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ กิจกรรมมีทั้งการจัดทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กาญจนบุรี  มีการทำบุญตักบาตร และที่สำคัญคือชาวค่ายต้องถือศีล

แกนนำเยาวชนต้องรักษาศีล ๕ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ส่วนคณะกรรมการโครงการและนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ต้องรักษาศีล ๘ นี่เป็นข้อกำหนดในขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ( แต่แอบเป็นห่วงว่าอดอาหารเย็นแล้วจะมีแรงทำงานหรือเปล่า อย่างไรเสียก็เตรียมน้ำปานะไว้เยอะๆ ครับ )


พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ โดยเครือข่ายเยาวชนพัฒฯาศักยภาพ เป็นจำนวนอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และอาจพิจารณาเพิ่มให้อีกตามกำลัง ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้ 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔


 • ได้รับการยืนยันจากค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 • รอรับเงินได้ครับ

  เพิ่มเติม ๘ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วครับ
  ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

  อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

  บุญรักษาครับ  ค่ายความรู้สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๒ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บ้านขนุนคลี่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรีที่เป็นพื้นที่ออกค่ายของโรตาแรคท์ ม.เกษตร ปีนี้นั้น เคยได้ไปเมื่อนานมาแล้วสมัยยังเป็นฆารวาส จำได้ว่าครั้งนั้นไปกันช่วงฝนยังไม่หมดดี เจอกับน้ำป่าที่มาแรงและเร็วอย่างเหลือเชื่อ ขบวนรถออฟโรดกว่าสิบคัน ใช้เวลาเดินทางเกือบ ๑๒ ชั่วโมง กับระยะทางเพียง ๒๐ กว่ากิโลเมตร หวังว่าไปออกค่ายกันคราวนี้คงไม่เจอโหดๆ อย่างนั้น


  พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายความรู้สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๒ ของชมรมโรตาแรคท์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้


  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

  โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


  เพิ่มเติมข้อมูล ทางค่ายได้ส่งคำยืนยันมาให้แล้ว


  เพิ่มเติม ๕ มี.ค. ๕๔ ได้โอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้ว


  ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

  อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

  บุญรักษาครับ  โครงการปิดเทอมน๊าน...นาน สร้าสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท ของชมรมชนบท ม.มหิดล

  ค่ายชื่อย๊าว...ยาว เขียนโครงการมาได้ดีทีเดียว ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะมหาวิทยลัยมหิดลได้กำหนดรูปแบบการเขียนโครงการของนักศึกษาไว้อย่างดี สามารถนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเขียนโครงการที่ดีของค่ายอื่นๆ ได้

  ค่ายนี้จะไปออกค่ายที่ โรงเรียนบ้านห้วยนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมค่ายมีทั้ง สร้าง สอน สาธารณสุข และสันทนาการ ในโครงการที่ส่งมาระบุไว้ชัดๆ เลยว่าจะขอเงินจากสายลมแห่งอาสาไปทำกิจกรรมสร้างสนามวอลเล่ย์บอลขนาด ๒๔ คูณ ๑๓ เมตร งบประมาณ ๒๙,๗๓๐.- บาท


  พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนโครงการปิดเทอมน๊าน...นาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท ของชมรมชนบท ม.มหิดล เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้


  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

  โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

  เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔  • ได้รับเมลยืนยันการออกค่ายเรียบร้อย รอรับโอนเงินได้

   เพิ่มเติม ๘ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วครับ


   ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

   อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

   บุญรักษาครับ   วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

   ตัวอย่างหนังสือขอทุนที่ผิดพลาด และอาจถูกตัดสิทธิ์

   มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนทำค่ายอาสาพัฒนามาจากค่ายหนึ่ง ขอสงวนไว้ว่าเป็นค่ายไหน สถาบันไหนก็แล้วกัน ( แม้จะพลั้งบอกไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ตามที )

   โครงการค่ายอาสาที่ส่งมานั้นดูใช้ได้ทีเดียว แต่ติดที่ว่าทำไมนิสิตนักศึกษา ชาวค่ายไม่ขอทุนมาเอง ทำไมต้องให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ขอมา แถมยังทำหนังสือมาแบบครึ่งๆ กลางๆ อีกต่างหาก


   อย่างที่พิมพ์ไว้เป็นสีแดงๆ ครับว่าไม่เข้าตาตรงไหน และจะขออธิบายขยายความอีกนิดว่า

   1. หนังสือไม่มีเลขออก แสดงว่าไม่ใช่หนังสือราชการ ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบ ย่อหน้า เรื่อง เรียน เหมือนหนังสือราชการ ถ้าจะทำให้เป็นหนังสือราชการ ควรมีเลขออกด้วย อย่างน้อยก็ "ที่ พิเศษ / ๒๕๕๔" ก็ยังพอรับได้
   2. หัวกระดาษ ที่อยู่ เนื้อความ ต่างแสดงชัดเจนว่าเป็นหนังสือจากสโมสรนิสิต รองคณบดีมีสิทธิ์ออกหนังสือในนามสโมสรนิสิตหรือไม่ ไม่แน่ใจในระเบียบงานสารบรรณของสโมสรนิสิตเอง แต่โดยปกติแล้วที่เคยทำหนังสือสโมฯ จะออกโดยนายกสโมฯ และมีการรับรองโดยรองกิจฯ อีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่รองกิจฯ ออกเอง  และในกรณีเป็นงานโครงการอย่างเช่นโครงการค่ายอาสาที่มีประธานค่ายเป็นผู้รับผิดชอบก็อาจจะให้ประธานค่ายเป็นผู้ออกหนังสือก็ได้
   3. ตามระเบียบของการขอทุนค่ายจากสายลมแห่งอาสา ( ดูได้ที่ http://fund4volunteer.blogspot.com/2009/10/blog-post_91.html )ระบุไว้ชัดเจนมากในรายการเอกสารข้อ ๑๐ ว่า " หนังสือขอรับทุนลงนามโดยประธานค่าย และรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา "  และระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อที่ ๓ ว่า " ไม่รับพิจารณาโครงการที่ตั้งขึ้น และดำเนินการโดยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบัน เราต้องการโครงการโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่านั้น " ดังนั้นการให้รองคณบดีเป็นผู้ลงนามจึงผิดเงื่อนไข
   ความผิดพลาดในกระดาษแผ่นเดียว อาจทำให้โครงการนี้ไม่ได้ทุนสนับสนุนได้ ทั้งนี้ข้อสังเกตที่แสดงข้างต้น ข้อ ๑ กับ ๒ ยังพอจะมองๆ ข้ามได้บ้าง แต่ข้อ ๓ นี่เรียกว่าร้ายแรง เพราะเราต้องการให้นิสิต นักศึกษา ได้หัดทำงานให้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้มีระเบียบบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่ต้น ถ้าจะบอกว่าไม่รู้ หรือคิดว่าให้รองคณบดีลงนามมาแล้วจะดูน่าเชื่อถือ ก็ผิดแล้วครับ

   ค่ายที่ถูกนำมาเป็นตัวอย่างไม่ต้องเสียใจ ยังมีเวลาแม้จะไม่กี่วัน ส่งเอกสารที่ถูกต้องมาด่วนที่สุด แล้วให้ทุนไปทำค่ายตามสมควรครับ

   บุญรักษา

   ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท ครั้งที่ ๒๒

   ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท เป็นค่ายของนิสิตในกลุ่มโครงการจุฬาฯ - ชนบท ที่ให้ทุนกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากชนบท

   นิสิตในโครงการได้รวมตัวกันออกค่ายอาสา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๒ แล้ว โดยจะไปที่โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔


   อันที่จริงเอกสารที่ส่งมามีมากกว่านี้ แต่ว่าเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์แยกกันมาไม่สะดวกที่จะอัปโหลดให้ดูทั้งหมด

   พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท เป็นจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้

   1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
   2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
   3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
   โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


   ๖ มี.ค. ๕๔ ได้รับการยืนยันจากค่ายฯ ดังนี้

   ยืนยันการออกค่าย
   วันที่12 มีนาคม 2554           เตรียมค่าย
   วันที่ 16-31 มีนาคม 2554    วันจริง

   บัญชีค่าย
   ธนาคารกรุงไทย สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์
   ชื่อบัญชี "ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่22"   
   เลขที่บัญชี   698-0-09072-0

    ค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ 22 ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสา เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าย หรือ ในวิดีโอค่าย และหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ 2 รูปแบบ คือ 1 แบบเป็นทางการ และ 2 แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และชาวบ้านพร้อมกับรูปถ่าย และจะมีวิดีโอค่ายนำเสนอโครงการ
   เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว


   ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

   อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

   บุญรักษาครับ

   ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิดฯ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ม.เทคโนโลยีมหานคร

   ได้รับเอกสารโครงการขอทุนทำค่ายนี้มานมานแล้วครับ แต่มัวเอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะหมด เลยพึ่งได้หยิบมาพิจารณาก่อนถึงวันออกค่ายไม่กี่วัน

   จำได้ว่าชมรมนี้เคยได้ทุนไปปีก่อน ๕ พันบาท และมีผลงานใช้ได้ทีเดียว หวังว่ารุ่นน้องปีนี้คงทำได้ไม่แพ้ปีก่อน


   โทรศัพท์ไปคุยกับประธานค่ายแล้วมีการปรับโครงการเล็กน้อย จากวันที่ ๖ มี.ค. ๕๔ เป็นวันที่ ๘ มี.ค. ๕๔ และยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่มากทีเดียว

   หลังจากพิจารณาเห็นควรให้การสนับสนุนทุนค่ายอาสาพัฒนาให้กับโครงการนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ประธานค่ายดำเนินการยืนยันดังนี้


   1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
   2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
   3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
   โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


   ได้รับการยืนยันแล้วเรียบร้อย

   1. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานขอยืนยันการออกค่ายครับ แต่จะเลื่อนเป็นวันที่ 9-24 มีนาคม 2554 เลขที่บัญชี 402-020700-0  ชื่อบัญชี นายวีระยุทธ นาคนุช และ นายชวาลา บุญโญ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยหนองจอก
   2. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานขอให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลม แห่งอาสาตามสมควร คือ ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนอาคารหรือป้ายชื่ออาคาร และทางเฟสบุ๊ค อีสานมหานคร
   กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย (เฟสบุ๊ค) และอื่น
   3. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานขอให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก (โดยการเขียนบรรยาย) ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และภาพยนต์(สไลด์โชว์) ครับผม

   ผมนายชวาลา บุญโญ ในฐานะประธานค่าย ขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน และหมู่บ้าน
   ขอขอบคุณ "โครงการสายลมแห่งอาสา" และ พระมหานัธนิติ สุมโน ที่มอบเงินสนับสนุนการออก
   “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน” ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับ
   เพิ่มเติม ๕ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว ๑๐,๐๐๐.- บาท   ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

   อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

   บุญรักษาครับ

   บทความที่ได้รับความนิยม

   กลับขึ้นบนสุด