วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อค่ายที่ได้ทุนจาก "กระดานดำฯ ปีที่ ๑๑"

ประกาศรายชื่อ ๑๐ สถาบันที่ได้รับทุน "โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง ปีที่ ๑๑"

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา
 • โครงการค่ายอาสาสร้างอาคารเรียน "สานใจโดม ๑๒"
 • ศศช.แม่ฟ้าหลวง บ้านอมสูง ม.๑๑ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

๒. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า
 • โครงการค่ายอาสา รามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง
 • โรงเรียนบ้านปากแดง ม.๔ ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๓. มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดีฯ
 • โครงการลูกมดมุ่งสร้างรังปัญญา มุ่งการศึกษาที่ยั่งนืน
 • โรงเรียนบ้านแม่โขง ๑๑๐ ม.๑๐ ต.นาเทียน อ.อมก๋อย จ.เชีัยงใหม่

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

 • ชมรม No Retire
 • โครงการธาราบำบัด แสนสุขสันต์
 • ศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

๕. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กลุ่มนิสิตจุฬา - ชนบท
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา ต.บ้างดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

๖. มหาวิทยาลัยของแก่น

 • ชมรมอาสาพัฒนา
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๔๕
 • โรงเรียนผาสุขประชานุกูล สาขาสุมณฑา ต.ผาสุข อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

๗. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • สโมสรนักศึกษา
 • โครงการ "สโมฯ อาสาพัฒนาชุมชน"
 • โรงเรียนบ้านท่าฝาง ม.๓ บ้านอู่ตะเภา ต.บ่อนอก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์

๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • กลุ่มกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด
 • โครงการเยวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใส่ใจสุขาภิบาล
 • โรงเรียนบ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน
 • โครงการพี่แบ่งปันให้น้อง ครั้งที่ ๑๗
 • โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ม.๒ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ชุมนุมนักศึกษาโยธา
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
 • โรงเรียนอีมาตอีทราย ม.๔ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ประกาศรายชื่อค่ายที่ได้ทุนจากกระดานดำ


ขอแสดงความยินดีกับทั้งสิบค่าย ขอให้ดำเนินการโครงการได้ลุล่วงเป้าหมายสมดังความปรารถนาเทอญ

สังเกตดูทั้ง ๑๐ ค่ายถ้าส่งโครงการมาขอทุนจาก "โครงการสายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท" คงจะไม่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ไม่ได้ออกค่ายที่วัดหรือสำนักสงฆ์ตามกติกาที่ตั้งไว้

ค่ายไหนสามารถข้ามพ้นความเคยชินที่ต้องออกค่ายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ และสามารถทำโครงการได้ตามกติกาการแจกทุนค่ายอาสาพัฒนาของ "โครงการสายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท" แล้วให้ส่งโครงการมานะครับ หมดเขตสิ้นปี ๒๕๕๕ นี้

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด