วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

"สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน โครงการที่ 13" ประกาศรายชื่อค่ายที่ได้รับทุนแล้ว

สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน โครงการที่ ๑๓ ประกาศรายชื่อค่ายอาสาพัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาทั้งหมด ๖ ค่าย โดยให้ทุนค่ายละ ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

 1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. โครงการ โรงพักช้างและอ่างอาบน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตช้างที่ยั่งยืน มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 3. โครงการ "ค่ายโรงเรียนยิ้ม ๒" กลุ่มต้นกล้า U6
 4. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พาณิชยาการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายชมงคลพระนคร
 5. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. โครงการ "นิสิตอาสา ทำดีไร้ยางอาย" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กศ.บป กระบี่

ภาพ และข้อมูลจากเฟซบุ๊คเพจ "สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน"

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๖ ค่ายที่ได้รับทุน ขอให้ดำเนินการได้สำเร็จสมความต้องการทุกค่ายเทอญ

สนใจขอทุนค่ายจาก "สายลมแห่งอาสา" อ่านรายละเอียดและทำตามกติกาโครงการ "สายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ : ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท" หมดเขตสิ้นปี ๒๕๕๕ ครับ

บุญรักษา

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อค่ายที่ได้ทุนจาก "กระดานดำฯ ปีที่ ๑๑"

ประกาศรายชื่อ ๑๐ สถาบันที่ได้รับทุน "โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง ปีที่ ๑๑"

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา
 • โครงการค่ายอาสาสร้างอาคารเรียน "สานใจโดม ๑๒"
 • ศศช.แม่ฟ้าหลวง บ้านอมสูง ม.๑๑ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

๒. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า
 • โครงการค่ายอาสา รามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง
 • โรงเรียนบ้านปากแดง ม.๔ ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๓. มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดีฯ
 • โครงการลูกมดมุ่งสร้างรังปัญญา มุ่งการศึกษาที่ยั่งนืน
 • โรงเรียนบ้านแม่โขง ๑๑๐ ม.๑๐ ต.นาเทียน อ.อมก๋อย จ.เชีัยงใหม่

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

 • ชมรม No Retire
 • โครงการธาราบำบัด แสนสุขสันต์
 • ศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

๕. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กลุ่มนิสิตจุฬา - ชนบท
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา ต.บ้างดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

๖. มหาวิทยาลัยของแก่น

 • ชมรมอาสาพัฒนา
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๔๕
 • โรงเรียนผาสุขประชานุกูล สาขาสุมณฑา ต.ผาสุข อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

๗. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • สโมสรนักศึกษา
 • โครงการ "สโมฯ อาสาพัฒนาชุมชน"
 • โรงเรียนบ้านท่าฝาง ม.๓ บ้านอู่ตะเภา ต.บ่อนอก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์

๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • กลุ่มกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด
 • โครงการเยวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใส่ใจสุขาภิบาล
 • โรงเรียนบ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน
 • โครงการพี่แบ่งปันให้น้อง ครั้งที่ ๑๗
 • โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ม.๒ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ชุมนุมนักศึกษาโยธา
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
 • โรงเรียนอีมาตอีทราย ม.๔ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ประกาศรายชื่อค่ายที่ได้ทุนจากกระดานดำ


ขอแสดงความยินดีกับทั้งสิบค่าย ขอให้ดำเนินการโครงการได้ลุล่วงเป้าหมายสมดังความปรารถนาเทอญ

สังเกตดูทั้ง ๑๐ ค่ายถ้าส่งโครงการมาขอทุนจาก "โครงการสายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท" คงจะไม่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ไม่ได้ออกค่ายที่วัดหรือสำนักสงฆ์ตามกติกาที่ตั้งไว้

ค่ายไหนสามารถข้ามพ้นความเคยชินที่ต้องออกค่ายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ และสามารถทำโครงการได้ตามกติกาการแจกทุนค่ายอาสาพัฒนาของ "โครงการสายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท" แล้วให้ส่งโครงการมานะครับ หมดเขตสิ้นปี ๒๕๕๕ นี้

บุญรักษาครับ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง ปีที่ ๑๑ จะปิดรับโครงการเร็วๆ นี้

จากเฟซบุ๊กเพจของโครงการกระดานดำกับกระทิงแดงระบุว่า โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง ปีที่ ๑๑ ที่กำลังเปิดรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุน ๑๐ ค่าย ค่ายละ ๑ แสนบาท อยู่ในขณะนี้นั้น กำลังจะปิดรับสมัครแล้ว โดยกำหนดเส้นตายไว้ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เร่งหน่อยนะครับสำหรับค่ายที่จะขอทุนจากกระทิงแดง
จากเพจกระดานดำฯ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=512232358793645&id=230457836971100
ถ้าค่ายไหน ไม่ทัน ไม่แน่ใจ หรือกลัวไม่ได้ทุนของกระดานดำ ลองดู กติกาการขอทุนค่ายอาสาจากโครงการสายลมแห่งอาสานี้ดูนะ ถ้าพอจะเข้าเกณฑ์ก็ส่งมาครับ

บุญรักษา

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท

โครงการสายลมแห่งอาสา  แจกทุนค่ายอาสาพัฒนา กลับมาอีกครั้งหลังจากหยุดรับโครงการชั่วคราวตั้งแต่น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการในปีนี้ชื่อว่า " สายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท " มีความพิเศษกว่าการให้ทุนที่แล้วๆ มาคือ โครงการที่จะได้รับการพิจารณานั้น ต้องก้าวข้ามความเคยชินในการออกค่ายในพื้นที่โรงเรียน และก้าวข้ามการสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบเดิมๆ  โครงการที่จะได้ทุนคราวนี้นั้น มีเพียง ๑ โครงการที่ดีที่สุดที่ออกค่ายทำประโยชน์ในวัดหรือสำนักสงฆ์เท่านั้น รับไปเลยเต็มๆ ๑๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

กติกาไม่มีอะไรมาก เพราะว่าจะไม่กำหนดกติกาหยุมหยิมแบบที่ผ่านมา แต่จะให้หลักกว้างๆ ไปเป็นสไลด์ ๒ หน้านี้ ชาวค่ายต้องไปตีโจทย์ให้แตกเอง ค่ายไหนดีที่สุด และไม่ตกเกณฑ์ที่พระมหาโอ๊ทตั้งธงไว้ก็รับไป ๑ แสนบาท พร้อมแล้วดูสไลด์ได้เลย

แนวคิดการจัดค่ายอาสาวิถีพุทธ

รายละเอียดต้องห้ามของโครงการค่ายอาสา และการส่งเอกสาร


ถ้าต้องการดูคำอธิบายแต่ละสไลด์ให้ไปที่ http://bit.ly/fund4volunteer2555-6

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด