วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลทุนค่ายอาสา พฤษภาคม 2560

ตามที่ได้ประกาศทางเพจ พระมหาโอ๊ท ว่าเปิดรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ทุนค่าย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน รวม 15,000 บาท ส่งไฟล์โครงการและหนังสือขอทุนไปที่ me@mahaoath.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ค. 60 ประกาศผล 15 พ.ค. 60 พิธีมอบทุนค่ายอาสา 21 พ.ค. 60 ณ วัดภูเขาทอง อยุธยา


บัดนี้ก็ถึงเวลาประกาศผลการพิจารณาแล้ว

ค่ายที่ได้ทุน ให้ติดต่อมาก่อน เพื่อนัดหมายเรื่องการรับทุนวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่วัดภูเขาทอง อยุธยา

ค่ายที่ 1 ได้รับทุน 5,000.- บาท

ค่ายครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ 15 ชมรมครูอาสา สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





ค่ายที่ 2 ได้รับทุน 5,000.- บาท

ค่ายแสงเทียน ครั้งที่ 24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รายละเอียดโครงการ(ค่ายแสงเทียน 24) from mahaoath พระมหาโอ๊ท

ค่ายที่ 3 ได้รับทุน 5,000.- บาท  

ค่ายต้นกล้าครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




ทั้ง ๓ ค่าย ให้ติดต่อมาด้วยครับ

////////////////////////
แก้ไขเพิ่มเติม 24/5/2560 ทุกค่ายได้รับเงินทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจากสายลมแห่งอาสาเรียบร้อยแล้ว



สาธุ บุญรักษา

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด