วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมค่าย : ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ กาญจนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปเยี่ยมค่ายอาสาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการสายลมแห่งอาสาของเรา ค่ายที่ไปเยี่ยมคือ "ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕"

ไปถึงค่ายราวๆ บ่ายสอง กำลังทำประชุมสรุปความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนพอดี เลยได้มีโอกาสพบปะกับชาวค่าย และได้ให้ธรรมะเล็กๆ น้อยๆ ตามสมควรแก่เวลา

การไปเยี่ยมค่ายครั้งนี้ต้องขออนุโมทนากับ หลวงพี่เชอร์รี่ ที่ได้ส่ง เพียบแปล้ตะลุยดอย รถคันเก่งมารับถึงอยุธยา และยังได้เป็นเจ้าภาพนำโกโก้ไปฝากชาวค่ายด้วย สาธุครับ

ที่สำคัญต้องอนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆ ดวงของชาวค่ายด้วย

เก็บภาพมานิดหน่อย

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖ สาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา

ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๖ จะไปออกค่ายที่โรงเรียนบ้นไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อสร้างเตาเผาขยะ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน

พิจารณาแล้วให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖ เป็นจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )


ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้
 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควรโดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

๖ มี.ค. ๕๔ ค่ายฯ ยืนยันมาแล้วเรียบร้อย

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วเรียบร้อย


ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

บุญรักษาครับ


วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (www.youthfornextstep.com) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เครือข่ายนี้ประกอบด้วยเยาวชนทั้งระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา จากหลากหลายสถาบันมารวมตัวกัน

ค่ายนี้สุดยอดมากๆ ในเรื่องของความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา จากโครงการจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริม ปลูกฝังด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ กิจกรรมมีทั้งการจัดทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กาญจนบุรี  มีการทำบุญตักบาตร และที่สำคัญคือชาวค่ายต้องถือศีล

แกนนำเยาวชนต้องรักษาศีล ๕ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ส่วนคณะกรรมการโครงการและนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ต้องรักษาศีล ๘ นี่เป็นข้อกำหนดในขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ( แต่แอบเป็นห่วงว่าอดอาหารเย็นแล้วจะมีแรงทำงานหรือเปล่า อย่างไรเสียก็เตรียมน้ำปานะไว้เยอะๆ ครับ )


พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ โดยเครือข่ายเยาวชนพัฒฯาศักยภาพ เป็นจำนวนอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และอาจพิจารณาเพิ่มให้อีกตามกำลัง ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้ 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔


 • ได้รับการยืนยันจากค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 • รอรับเงินได้ครับ

  เพิ่มเติม ๘ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วครับ
  ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

  อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

  บุญรักษาครับ  ค่ายความรู้สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๒ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บ้านขนุนคลี่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรีที่เป็นพื้นที่ออกค่ายของโรตาแรคท์ ม.เกษตร ปีนี้นั้น เคยได้ไปเมื่อนานมาแล้วสมัยยังเป็นฆารวาส จำได้ว่าครั้งนั้นไปกันช่วงฝนยังไม่หมดดี เจอกับน้ำป่าที่มาแรงและเร็วอย่างเหลือเชื่อ ขบวนรถออฟโรดกว่าสิบคัน ใช้เวลาเดินทางเกือบ ๑๒ ชั่วโมง กับระยะทางเพียง ๒๐ กว่ากิโลเมตร หวังว่าไปออกค่ายกันคราวนี้คงไม่เจอโหดๆ อย่างนั้น


  พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายความรู้สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๒ ของชมรมโรตาแรคท์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้


  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

  โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


  เพิ่มเติมข้อมูล ทางค่ายได้ส่งคำยืนยันมาให้แล้ว


  เพิ่มเติม ๕ มี.ค. ๕๔ ได้โอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้ว


  ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

  อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

  บุญรักษาครับ  โครงการปิดเทอมน๊าน...นาน สร้าสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท ของชมรมชนบท ม.มหิดล

  ค่ายชื่อย๊าว...ยาว เขียนโครงการมาได้ดีทีเดียว ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะมหาวิทยลัยมหิดลได้กำหนดรูปแบบการเขียนโครงการของนักศึกษาไว้อย่างดี สามารถนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเขียนโครงการที่ดีของค่ายอื่นๆ ได้

  ค่ายนี้จะไปออกค่ายที่ โรงเรียนบ้านห้วยนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมค่ายมีทั้ง สร้าง สอน สาธารณสุข และสันทนาการ ในโครงการที่ส่งมาระบุไว้ชัดๆ เลยว่าจะขอเงินจากสายลมแห่งอาสาไปทำกิจกรรมสร้างสนามวอลเล่ย์บอลขนาด ๒๔ คูณ ๑๓ เมตร งบประมาณ ๒๙,๗๓๐.- บาท


  พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนโครงการปิดเทอมน๊าน...นาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท ของชมรมชนบท ม.มหิดล เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้


  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

  โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

  เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔  • ได้รับเมลยืนยันการออกค่ายเรียบร้อย รอรับโอนเงินได้

   เพิ่มเติม ๘ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วครับ


   ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

   อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

   บุญรักษาครับ   วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

   ตัวอย่างหนังสือขอทุนที่ผิดพลาด และอาจถูกตัดสิทธิ์

   มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนทำค่ายอาสาพัฒนามาจากค่ายหนึ่ง ขอสงวนไว้ว่าเป็นค่ายไหน สถาบันไหนก็แล้วกัน ( แม้จะพลั้งบอกไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ตามที )

   โครงการค่ายอาสาที่ส่งมานั้นดูใช้ได้ทีเดียว แต่ติดที่ว่าทำไมนิสิตนักศึกษา ชาวค่ายไม่ขอทุนมาเอง ทำไมต้องให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ขอมา แถมยังทำหนังสือมาแบบครึ่งๆ กลางๆ อีกต่างหาก


   อย่างที่พิมพ์ไว้เป็นสีแดงๆ ครับว่าไม่เข้าตาตรงไหน และจะขออธิบายขยายความอีกนิดว่า

   1. หนังสือไม่มีเลขออก แสดงว่าไม่ใช่หนังสือราชการ ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบ ย่อหน้า เรื่อง เรียน เหมือนหนังสือราชการ ถ้าจะทำให้เป็นหนังสือราชการ ควรมีเลขออกด้วย อย่างน้อยก็ "ที่ พิเศษ / ๒๕๕๔" ก็ยังพอรับได้
   2. หัวกระดาษ ที่อยู่ เนื้อความ ต่างแสดงชัดเจนว่าเป็นหนังสือจากสโมสรนิสิต รองคณบดีมีสิทธิ์ออกหนังสือในนามสโมสรนิสิตหรือไม่ ไม่แน่ใจในระเบียบงานสารบรรณของสโมสรนิสิตเอง แต่โดยปกติแล้วที่เคยทำหนังสือสโมฯ จะออกโดยนายกสโมฯ และมีการรับรองโดยรองกิจฯ อีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่รองกิจฯ ออกเอง  และในกรณีเป็นงานโครงการอย่างเช่นโครงการค่ายอาสาที่มีประธานค่ายเป็นผู้รับผิดชอบก็อาจจะให้ประธานค่ายเป็นผู้ออกหนังสือก็ได้
   3. ตามระเบียบของการขอทุนค่ายจากสายลมแห่งอาสา ( ดูได้ที่ http://fund4volunteer.blogspot.com/2009/10/blog-post_91.html )ระบุไว้ชัดเจนมากในรายการเอกสารข้อ ๑๐ ว่า " หนังสือขอรับทุนลงนามโดยประธานค่าย และรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา "  และระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อที่ ๓ ว่า " ไม่รับพิจารณาโครงการที่ตั้งขึ้น และดำเนินการโดยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบัน เราต้องการโครงการโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่านั้น " ดังนั้นการให้รองคณบดีเป็นผู้ลงนามจึงผิดเงื่อนไข
   ความผิดพลาดในกระดาษแผ่นเดียว อาจทำให้โครงการนี้ไม่ได้ทุนสนับสนุนได้ ทั้งนี้ข้อสังเกตที่แสดงข้างต้น ข้อ ๑ กับ ๒ ยังพอจะมองๆ ข้ามได้บ้าง แต่ข้อ ๓ นี่เรียกว่าร้ายแรง เพราะเราต้องการให้นิสิต นักศึกษา ได้หัดทำงานให้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้มีระเบียบบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่ต้น ถ้าจะบอกว่าไม่รู้ หรือคิดว่าให้รองคณบดีลงนามมาแล้วจะดูน่าเชื่อถือ ก็ผิดแล้วครับ

   ค่ายที่ถูกนำมาเป็นตัวอย่างไม่ต้องเสียใจ ยังมีเวลาแม้จะไม่กี่วัน ส่งเอกสารที่ถูกต้องมาด่วนที่สุด แล้วให้ทุนไปทำค่ายตามสมควรครับ

   บุญรักษา

   ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท ครั้งที่ ๒๒

   ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท เป็นค่ายของนิสิตในกลุ่มโครงการจุฬาฯ - ชนบท ที่ให้ทุนกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากชนบท

   นิสิตในโครงการได้รวมตัวกันออกค่ายอาสา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๒ แล้ว โดยจะไปที่โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔


   อันที่จริงเอกสารที่ส่งมามีมากกว่านี้ แต่ว่าเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์แยกกันมาไม่สะดวกที่จะอัปโหลดให้ดูทั้งหมด

   พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท เป็นจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้

   1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
   2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
   3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
   โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


   ๖ มี.ค. ๕๔ ได้รับการยืนยันจากค่ายฯ ดังนี้

   ยืนยันการออกค่าย
   วันที่12 มีนาคม 2554           เตรียมค่าย
   วันที่ 16-31 มีนาคม 2554    วันจริง

   บัญชีค่าย
   ธนาคารกรุงไทย สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์
   ชื่อบัญชี "ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่22"   
   เลขที่บัญชี   698-0-09072-0

    ค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ 22 ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสา เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าย หรือ ในวิดีโอค่าย และหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ 2 รูปแบบ คือ 1 แบบเป็นทางการ และ 2 แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และชาวบ้านพร้อมกับรูปถ่าย และจะมีวิดีโอค่ายนำเสนอโครงการ
   เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว


   ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

   อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

   บุญรักษาครับ

   ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิดฯ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ม.เทคโนโลยีมหานคร

   ได้รับเอกสารโครงการขอทุนทำค่ายนี้มานมานแล้วครับ แต่มัวเอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะหมด เลยพึ่งได้หยิบมาพิจารณาก่อนถึงวันออกค่ายไม่กี่วัน

   จำได้ว่าชมรมนี้เคยได้ทุนไปปีก่อน ๕ พันบาท และมีผลงานใช้ได้ทีเดียว หวังว่ารุ่นน้องปีนี้คงทำได้ไม่แพ้ปีก่อน


   โทรศัพท์ไปคุยกับประธานค่ายแล้วมีการปรับโครงการเล็กน้อย จากวันที่ ๖ มี.ค. ๕๔ เป็นวันที่ ๘ มี.ค. ๕๔ และยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่มากทีเดียว

   หลังจากพิจารณาเห็นควรให้การสนับสนุนทุนค่ายอาสาพัฒนาให้กับโครงการนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ประธานค่ายดำเนินการยืนยันดังนี้


   1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
   2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
   3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
   โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


   ได้รับการยืนยันแล้วเรียบร้อย

   1. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานขอยืนยันการออกค่ายครับ แต่จะเลื่อนเป็นวันที่ 9-24 มีนาคม 2554 เลขที่บัญชี 402-020700-0  ชื่อบัญชี นายวีระยุทธ นาคนุช และ นายชวาลา บุญโญ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยหนองจอก
   2. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานขอให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลม แห่งอาสาตามสมควร คือ ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนอาคารหรือป้ายชื่ออาคาร และทางเฟสบุ๊ค อีสานมหานคร
   กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย (เฟสบุ๊ค) และอื่น
   3. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานขอให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก (โดยการเขียนบรรยาย) ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และภาพยนต์(สไลด์โชว์) ครับผม

   ผมนายชวาลา บุญโญ ในฐานะประธานค่าย ขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน และหมู่บ้าน
   ขอขอบคุณ "โครงการสายลมแห่งอาสา" และ พระมหานัธนิติ สุมโน ที่มอบเงินสนับสนุนการออก
   “ค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด สร้างสามัคคี สู่น้องพี่ชาวอีสาน” ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับ
   เพิ่มเติม ๕ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว ๑๐,๐๐๐.- บาท   ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

   อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

   บุญรักษาครับ

   บทความที่ได้รับความนิยม

   กลับขึ้นบนสุด