วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

[2013 year end entry] จิตอาสาไทยได้อันดับที่ ๑๕ ของโลก แต่...

CAF หรือ Charities Aid Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการกุศลระว่างประเทศได้แสดงรายงานดัชนีการให้ของโลก ( World Giving Index ) ประจำปี ๒๕๕๖ (2013) ปรากฏว่ามีประเทศไทยติดอันดับกับเขาด้วย

แต่อย่าพึ่งกระหยิ่มไปครับ ในการจัดอันดับจะพิจารณา ๓ เรื่อง คือ
  1. อาสาเพื่อการกุศล
  2. การช่วยเหลือผู้อื่น
  3. การบริจาคเงิน

ถ้าดูรายงานให้ละเอียดแต่ละเรื่องจะพบว่า ประเทศไทยนั้นได้อันดับ
  • อันดับที่ ๙๕ ด้านอาสาเพื่อการกุศล
  • อันดับที่ ๑๐๘ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น
  • อันดับที่ ๔ ด้านการบริจาคเงิน
ทำให้ประเทศไทยได้อันดับที่ ๓๘ จาก ๑๓๕ ส่วนที่ว่าได้อันดับที่ ๑๕ นั้น คือคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี

ปีหน้า (๒๕๕๗) "สายลมแห่งอาสา" จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการจากการให้ทุนเป็นหลัก (การบริจาคเงิน) ไปเป็นการลงพื้นที่ดำเนินงานจิตอาสา (อาสาเพื่อการกุศล, การช่วยเหลือผู้อื่น) ให้มากยิ่งๆ ขึ้น .... นี้คือเป้าหมาย

ใกล้จะหมดปี ๕๖ แล้ว ขอคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้จิตอาสาทุกๆ ดวงเทอญ

บุญรักษา พระคุ้มครอง
พระมหาโอ๊ท
๒๘ ธ.ค. ๕๖


เครดิตรูปภาพ : FB ธนาคารจิตอาสา -ลิงก์รูป-
รายงาน World Giving Index 2013 -ลิงก์ไฟล์ต้นฉบับ- -ลิงก์เรื่องนี้-

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด