วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ห้าพันบาท

ค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหารขนาด ๖ คูณ ๑๕ เมตร และทำกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ที่ โรงเรียนบ้านซับพระไวทย์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้โรงอาหารเก่า
ร.ร.บ้านซับพระไวทย์


แบบอาคารโรงอาหาร 6 x 15 เมตร


เดิมทีเดียวโครงการที่ส่งมาไม่ได้ระบุถึงความเกี่ยวโยงระหว่างค่ายกับพระพุทธศาสนา จึงให้ส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม มีการปรับแก้กันเล็กน้อย พิจารณาดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ และพระศาสนา จึงจะให้ทุนค่ายปันน้ำใจให้น้อง กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ทางผู้ดำเนินโครงการ

  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม ๒๗ ก.ย. ๕๔

ได้รับอีเมลยืนยันการออกค่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อย

อีเมลยืนยันการออกค่าย
จะโอนเงินไปให้ประมาณวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคมนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด