วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แจกทุนค่ายอาสาพัฒนา 5,000 - 30,000 บาท

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนา
อาตมาได้เตรียมกองทุนไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับค่ายอาสาพัฒนา ค่ายพัฒนาชนบท ฯลฯ ไม่จำกัดว่าต้องเป็น "ค่ายสร้าง" เท่านั้น "ค่ายสอน" "ค่ายเสริม" หรือค่ายใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นกิจกรรมออกค่ายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

ไม่จำกัดว่าต้องเป็นค่ายของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ระดับมัธยม หรือ อาชีวศึกษา ก็มีสิทธิ์ขอทุนได้ทั้งสิ้น

เบื้องต้นจะพิจารณาให้ทุน 5,000 - 30,000 บาท ต่อ 1 ค่าย ตามความเหมาะสม มากบ้างน้อยบ้างแบ่ง ๆ กันไป หรือถ้าโครงการถูกใจคณะกรรมการ ( ประกอบด้วยอาตมาเอง และเหล่ากัลยาณมิตร ) อาจจะได้มากกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด