วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (www.youthfornextstep.com) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เครือข่ายนี้ประกอบด้วยเยาวชนทั้งระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา จากหลากหลายสถาบันมารวมตัวกัน

ค่ายนี้สุดยอดมากๆ ในเรื่องของความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา จากโครงการจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริม ปลูกฝังด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ กิจกรรมมีทั้งการจัดทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย กาญจนบุรี  มีการทำบุญตักบาตร และที่สำคัญคือชาวค่ายต้องถือศีล

แกนนำเยาวชนต้องรักษาศีล ๕ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ส่วนคณะกรรมการโครงการและนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ต้องรักษาศีล ๘ นี่เป็นข้อกำหนดในขั้นตอนการดำเนินงาน ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ( แต่แอบเป็นห่วงว่าอดอาหารเย็นแล้วจะมีแรงทำงานหรือเปล่า อย่างไรเสียก็เตรียมน้ำปานะไว้เยอะๆ ครับ )


พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ โดยเครือข่ายเยาวชนพัฒฯาศักยภาพ เป็นจำนวนอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และอาจพิจารณาเพิ่มให้อีกตามกำลัง ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้ 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔


 • ได้รับการยืนยันจากค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 • รอรับเงินได้ครับ

  เพิ่มเติม ๘ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วครับ
  ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

  อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

  บุญรักษาครับ  1 ความคิดเห็น:

  บทความที่ได้รับความนิยม

  กลับขึ้นบนสุด