วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท ครั้งที่ ๒๒

ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท เป็นค่ายของนิสิตในกลุ่มโครงการจุฬาฯ - ชนบท ที่ให้ทุนกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากชนบท

นิสิตในโครงการได้รวมตัวกันออกค่ายอาสา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๒ แล้ว โดยจะไปที่โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔


อันที่จริงเอกสารที่ส่งมามีมากกว่านี้ แต่ว่าเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์แยกกันมาไม่สะดวกที่จะอัปโหลดให้ดูทั้งหมด

พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท เป็นจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้

  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว


๖ มี.ค. ๕๔ ได้รับการยืนยันจากค่ายฯ ดังนี้

ยืนยันการออกค่าย
วันที่12 มีนาคม 2554           เตรียมค่าย
วันที่ 16-31 มีนาคม 2554    วันจริง

บัญชีค่าย
ธนาคารกรุงไทย สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี "ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่22"   
เลขที่บัญชี   698-0-09072-0

 ค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ 22 ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสา เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าย หรือ ในวิดีโอค่าย และหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ 2 รูปแบบ คือ 1 แบบเป็นทางการ และ 2 แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และชาวบ้านพร้อมกับรูปถ่าย และจะมีวิดีโอค่ายนำเสนอโครงการ
เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว


ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

บุญรักษาครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด