วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

Yes I can. โดย CanCan BNK48

CanCan BNK48 กับงานกิจกรรมของเธอ

ไอดอลสายจิตอาสาที่แท้ทรู

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลทุนค่ายอาสา พฤษภาคม 2560

ตามที่ได้ประกาศทางเพจ พระมหาโอ๊ท ว่าเปิดรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ทุนค่าย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน รวม 15,000 บาท ส่งไฟล์โครงการและหนังสือขอทุนไปที่ me@mahaoath.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ค. 60 ประกาศผล 15 พ.ค. 60 พิธีมอบทุนค่ายอาสา 21 พ.ค. 60 ณ วัดภูเขาทอง อยุธยา


บัดนี้ก็ถึงเวลาประกาศผลการพิจารณาแล้ว

ค่ายที่ได้ทุน ให้ติดต่อมาก่อน เพื่อนัดหมายเรื่องการรับทุนวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่วัดภูเขาทอง อยุธยา

ค่ายที่ 1 ได้รับทุน 5,000.- บาท

ค่ายครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ 15 ชมรมครูอาสา สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่ายที่ 2 ได้รับทุน 5,000.- บาท

ค่ายแสงเทียน ครั้งที่ 24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดโครงการ(ค่ายแสงเทียน 24) from mahaoath พระมหาโอ๊ท

ค่ายที่ 3 ได้รับทุน 5,000.- บาท  

ค่ายต้นกล้าครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้ง ๓ ค่าย ให้ติดต่อมาด้วยครับ

////////////////////////
แก้ไขเพิ่มเติม 24/5/2560 ทุกค่ายได้รับเงินทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจากสายลมแห่งอาสาเรียบร้อยแล้วสาธุ บุญรักษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการ มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑

ค่ายอาสาพัฒนา โครงการ มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ โดย กลุ่มเยาวชนสานฝัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะออกค่ายที่ ร.ร.ธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็น วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ดำเนินโครงการได้ขอรับทุนสนับสนุนค่ายอาสาจากโครงการสายลมแห่งอาสา

หนังสือขอทุนค่ายอาสา
เมื่อพิจารณาโครงการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ สมควรได้รับการสนับสนุน


ค่ายอาสา มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ from mahaoath พระมหาโอ๊ท

จึงได้ให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการ มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อนน้อง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
บัญชีธนาคารของกลุ่มเยาวชนสานฝัน

โอนเงินให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา
ขอให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี และใช้เงินสนับสนุนไปในทางที่เกิดประโยชน์ที่สุด ขออนุโมทนาต่อจิตอาสาทุกๆ ดวง

***********************************************************
ค่าย มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ ได้ส่งหนังสือขอบคุณและภาพกิจกรรมมาให้ร่วมอนุโมทนากันแล้ว


บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด