วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายกลางปี ๒๕๕๔ ครุศาสตร์จุฬาฯ ห้าพันบาท

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการค่ายกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อม และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนบ้านฝาผนัง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

อาคารเรียน

อาคารเอนกประสงค์

อาคารที่จะสร้างตามโครงการ


โครงการที่ส่งมา โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาน้้น ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร เห็นแต่ในตารางกิจกรรมประจำวันมีระบุไว้แค่เพียง "ปฏิบัติศาสนกิจ" ก่อนเข้านอนเท่านั้นเอง ไม่แน่ใจว่าทำอะไร คิดว่าคงเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ ?? ได้ขอให้ทางผู้ดำเนินโครงการส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม

ได้คำตอบจากค่ายแล้ว ดังนี้

ศาสนกิจที่ปฏิบัติในค่ายมีดังนี้ 

1.นำเด็กสวดมนต์ตอนเช้าหน้าเสาธงของทุกวัน

2.ชาวค่ายร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ 1 นาที แผ่เมตตา ก่อนนอนของทุกวัน
3.วันทำบุญค่าย เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับชาวบ้านนำชาวค่ายไปทำบุญที่วัด (ชาวค่ายช่วยกันทำความสะอาดวัดและถวายภัตตาหารเช้า)กิจกรรมนี้จัดทำเพื่อ
                     1) อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายและพี่ที่ล่วงลับไปแล้ว 
                     2) เพื่อให้ชาวค่ายที่ไม่ค่อยได้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญ 
สิ่งสำคัญที่ปฏิบัติต่อกันมาทุกค่ายคือค่ายของเราไม่มีอบายมุข คือไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา และไม่มีพฤติกรรมชู้สาว
เรื่องคำพูด เนื่องจากเป็นค่ายสอนด้วย จึงมีข้อควรประพฤติให้พูดให้สุภาพ โดยพูดแทนตัวนักเรียนว่านักเรียน และเรียกตนเองว่าครู
ในด้านการรักษาศีล 5 คิดว่าถ้าเราแนะนำให้ชาวค่ายปฏิบัติ ชาวค่ายก็สามารถทำได้คะ


พิจารณาแล้ว ให้ทุนค่ายกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

เพิ่มเติม :
ค่ายกลางปีฯ ส่งเมลยืนยันมาแล้วอย่างรวดเร็ว

อีเมลยืนยันการออกค่ายกลางปี ๒๕๕๔ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

รอรับเงินได้ จะโอนไปก่อนวันออกค่าย ๗ วันโดยประมาณครับ

เพิ่มเติม ๕ ต.ค. ๕๔ โอนเงินไปให้แล้วเรียบร้อย

ใบโอนเงินสนับสนุนค่ายกลางปี ๕๔ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด