วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

การสร้างอาคารเรียน และห้องสุขา โดย ค่ายอาสาพัฒนามูลนิธิซีเมนต์ไทย


วันนี้ได้ดู CG เกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำอย่างไรให้มีความมั่นคงแข็งแรง เห็นแล้วคิดขึ้นมาทันทีว่าน่าจะนำมาฝากไว้ในนี้ เผื่อชาวค่ายอาสาพัฒนาทั้งหลาย ที่คิดทำค่ายสร้างอาคารเรียน หรืออาคารเอนกประสงค์ต่างๆ ได้ดูกันเป็นความรู้

CG นี้เป็นของ มูลนิธิซีเมนต์ไทยครับใน Youtube มีคำอธิบายไว้ว่า
เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มาแล้ว ที่พนักงานเอสซีจีได้เสียสละวันหยุดพักผ่อนประจำปีเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวเพื่อก่­อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะตามอุดมการณ์หลักของเอสซีจีในเรื่อง 'ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม' และเพื่อเป็นการต่อยอดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิซิเมนต์ไทยจึงได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบโปรแกรม 3 มิติที่เข้าใจง่าย เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มองเห็นปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ http://www.scgfoundation.org/th/index.asp
หรือแวะไปกด "Like" ที่ Facebook page  http://www.facebook.com/SCGFoundation

ต้องขออนุโมทนาขอบคุณ อ.ดวงใจ สุภาพึ่ง จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ที่ได้แบ่งปันวีดีโอนี้ทางเฟซบุ๊ก และที่สำคัญ ต้องขออนุโมทนายิ่งกับจิตอาสาทุกดวงแห่งมูลนิธิซีเมนต์ไทยด้วยครับ

บุญรักษาทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด