วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการปิดเทอมน๊าน...นาน สร้าสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท ของชมรมชนบท ม.มหิดล

ค่ายชื่อย๊าว...ยาว เขียนโครงการมาได้ดีทีเดียว ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะมหาวิทยลัยมหิดลได้กำหนดรูปแบบการเขียนโครงการของนักศึกษาไว้อย่างดี สามารถนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเขียนโครงการที่ดีของค่ายอื่นๆ ได้

ค่ายนี้จะไปออกค่ายที่ โรงเรียนบ้านห้วยนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมค่ายมีทั้ง สร้าง สอน สาธารณสุข และสันทนาการ ในโครงการที่ส่งมาระบุไว้ชัดๆ เลยว่าจะขอเงินจากสายลมแห่งอาสาไปทำกิจกรรมสร้างสนามวอลเล่ย์บอลขนาด ๒๔ คูณ ๑๓ เมตร งบประมาณ ๒๙,๗๓๐.- บาท


พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนโครงการปิดเทอมน๊าน...นาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท ของชมรมชนบท ม.มหิดล เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้


 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ • ได้รับเมลยืนยันการออกค่ายเรียบร้อย รอรับโอนเงินได้

  เพิ่มเติม ๘ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วครับ


  ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

  อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

  บุญรักษาครับ  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  บทความที่ได้รับความนิยม

  กลับขึ้นบนสุด