วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ


ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ได้รับทุนไปจากสายลมแห่งอาสา ๒๐,๐๐๐.- (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้ดำเนินการโครงการเป็นที่เรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และได้ส่งสรุปงานกลับมาให้ ต้องขออนุโมทนาในจิตอาสาทุกดวง สาธุ


นอกจากสรุปผลการดำเนินโครงการแล้ว ยังมีหนังสือขอบคุณ และเกียรติบัตรส่งมาให้ด้วย สาธุ

หนังสือขอบคุณจากกองกิจการนักศึกษา พระนครเหนือ
เกียรติบัตรจาก ร.ร.บ้านหนองปาดฟาน พื้นที่ทำโครงการ

ขออนุโมทนากับชาวค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิอีกครั้ง ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอพลันสำเร็จทุกประการเทอญ สาธุ

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด