วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการ มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑

ค่ายอาสาพัฒนา โครงการ มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ โดย กลุ่มเยาวชนสานฝัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะออกค่ายที่ ร.ร.ธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็น วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ดำเนินโครงการได้ขอรับทุนสนับสนุนค่ายอาสาจากโครงการสายลมแห่งอาสา

หนังสือขอทุนค่ายอาสา
เมื่อพิจารณาโครงการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ สมควรได้รับการสนับสนุน


ค่ายอาสา มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ from mahaoath พระมหาโอ๊ท

จึงได้ให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการ มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อนน้อง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
บัญชีธนาคารของกลุ่มเยาวชนสานฝัน

โอนเงินให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา
ขอให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี และใช้เงินสนับสนุนไปในทางที่เกิดประโยชน์ที่สุด ขออนุโมทนาต่อจิตอาสาทุกๆ ดวง

***********************************************************
ค่าย มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ ได้ส่งหนังสือขอบคุณและภาพกิจกรรมมาให้ร่วมอนุโมทนากันแล้ว


บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด