วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ๑ หมื่นบาท

ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ ๑ กลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๐ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ออกค่ายที่ ร.ร.บ้านวังรวก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โครงการหลักของค่ายนี้คือการสร้างห้องสมุดขนาด ๗ x ๑๐.๕ เมตร ๑ หลัง พร้อมกิจกรรมอื่นๆโอนเงินสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาไปให้เรียบร้อยแล้ว


ขอให้ประสบความสำเร็จตามประสงค์ทุกประการ

บุญรักษาครับ

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์เปิดแสงแต้มสี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.รังสิต ได้รับทุนสนับสนุนค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ๑ หมื่นบาท

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาค่ายบำเพ็ญประโยชน์เปิดแสงแต้มสี โดยชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นค่ายแรกและค่ายเดียว ( ณ วันนี้ ) ที่ได้เดินทางมาส่งโครงการด้วยตนเอง

ค่ายนี้จะไปช่วยกันพัฒนาฝายกั้นน้ำ และร่วมกันจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนร่องกล้าวิทยา จ.พิษณุโลก วันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๕๓

โครงการน่าสนใจทีเดียว เอกสารต่างๆ ก็ค่อนข้างสมบูรณ์
กิจกรรมค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต 2553
View more presentations from mahaoath พระมหาโอ๊ท.

โอนเงินสนับสนุนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ใช้ให้คุ้มค่า และประสบความสำเร็จทุกประการ

บุญรักษาครับ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ม.อุบลราชธานี ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ๕ พันบาท

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนา"ค่ายอาสา เพื่อประชามีสุข เทิดไท้องค์ราชัน" เป็นชื่อใหม่ที่เป็นทางการของโครงการ "ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท" ของ กลุ่มนักศึกษาวิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่ายนี้จัดที่ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพือแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักอาศัยของผู้พิการโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน

2553 ให้ทุนค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ม อุบลราชธานี
View more documents from mahaoath พระมหาโอ๊ท.

ได้ทำการโอนเงินสนับสนุนค่ายไปให้แล้วจำนวน ๕ พันบาทถ้วน


ขอให้ดำเนินการได้สำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการ

บุญรักษา

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ๑ หมื่นบาท

ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ โดยชมรมอาสาพัฒนาและแนะแนวทางการศึกษา วิทยลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา จำนวน ๑ หมื่นบาท

โครงการของค่ายนี้ทำมาได้ดีมากครับ เอกสารก็ครบถ้วน มีรายละเอียดสมบูรณ์ดีทีเดียว สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนโครงการจิตอาสา หรือโครงการค่ายอาสาพัฒนาได้เลย ขอแสดงความชื่นชม


ได้ทำการโอนเงินสนับสนุนไปเรียบร้อยแล้ว


ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

บุญรักษาครับ

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จดหมายถึงค่ายอาสาพัฒนาที่ได้รับทุน ตุลาคม ๒๕๕๓

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาได้ส่งอีเมลถึงนักศึกษา ประธาน / ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายอาสาพัฒนา ทั้ง ๔ ค่าย ( พร้อมสำเนาถึงอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย ) ที่ได้รับทุนจากสายลมแห่งอาสา เพื่อขอคำยืนยันและขอคำมั่นสัญญา ก่อนที่จะโอนเงินสนับสนุนค่ายไปให้ สังเกตเห็นว่าส่วนมากใช้ hotmail ซึ่งช่วงนี้อาจจะมีปัญหา จึงนำเนื้อความในอีเมลมาแสดงไว้ที่นี่ด้วยดังนี้

เจริญพร นักศึกษา ( ประธาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ )

โครงการค่ายอาสาพัฒนาของพวกคุณได้รับการพิจารณาแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการสายลมแห่งอาสา เป็นจำนวนเงิน ... ( ดูรายละเอียดที่บล็อก http://fund4volunteer.blogspot.com/2010/10/blog-post.html ) ... 

เงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุน
 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ก่อนวันออกเดินทางไม่น้อยกว่า ๘ วัน
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com

ขออนุโมทนาในความตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และในจิตอาสาของทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัย ให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จดังมุ่งหมาย และขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญ

ขอเจริญพร
พระมหานัธนิติ  สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )
___________________
http://mahaoath.com
ถือว่าเป็นการทำ MoU  ( Memorandum of Understanding ) ไปในตัวเลยทีเดียว

บุญรักษาครับ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประกาศ ! โครงการสายลมแห่งอาสาให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา กลางปี ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๔ ค่าย จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาเดือนตุลาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียนของสถาบันต่างๆ ดังนั้นนักจิตอาสาจึงพากันออกค่ายกันเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่ส่งโครงการมาขอทุนจากสายลมแห่งอาสา ก็นับได้ ๘ ค่ายด้วยกัน ใจจริงอยากให้ทุนทุกๆ ค่าย แต่ว่าคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากหลายๆ ค่าย ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขเบื้องต้น คือการส่งเอกสารขอทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้ว

ถือโอกาสฤกษ์ดี วันที่ ๑ ตุลาคม วันขึ้นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการ เป็นวันประกาศผลการพิจารณาให้ทุนค่ายอาสาของโครงการสายลมแห่งอาสา รอบกลางปี ๕๓ นี้มีโครงการส่งเข้ามาทั้งสิ้น ๘ โครงการได้แก่
 1. ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑ กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 3. ค่ายโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ชมรมอาสาพัฒนา พระนครเหนือ
 4. โครงการสร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ( ราชมงคลรัตนโกสินทร์ )
 5. ค่ายโรงเรียนบ้านซับไทร ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ จุฬาฯ 
 6. ค่ายเปิดแสงแต้มสี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.รังสิต
 7. ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 8. ค่ายสายฝนแห่งอาสา พัฒนาท้องถิ่น มรภ.ชัยภูมิ
หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสายลมแห่งอาสาครั้งนี้ได้แก่
 • โครงการค่ายอาสาที่ได้รับทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐.- ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ๓ โครงการ
 1. ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑ กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 3. ค่ายเปิดแสงแต้มสี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.รังสิต
 • โครงการค่ายอาสาที่ได้รับทุนสนับสนุน ๕,๐๐๐.- ( ห้าพันบาทถ้วน ) ๑ โครงการ
 1. ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ ๔ ค่าย เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.- ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) เงินจะถูกโอนไปให้ทางบัญชีธนาคารที่ได้ส่งมาพร้อมกับโครงการ ก่อนออกค่ายประมาณ ๗ วัน

อย่าลืม ค่ายไหนโครงการไหนที่ได้รับทุน หลังจากจบค่ายแล้ว ต้องส่งสรุปผลการดำเนินโครงการมาด้วย ๒ รูปแบบ คือ
 1. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการ  ๑ ชุด
 2. รายงานแบบไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะความรู้สึก และความประทับใจในการออกค่ายของทั้งชาวค่ายเอง และประชาชนในพื้นที่
อนุญาตให้ส่งมาทางอีเมลได้ ต้องส่งนะครับ ถ้าไม่ส่งติด Black List จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนในโอกาสต่อๆ ไป

ส่วนค่ายที่ไม่ได้ทุนนั้น มีเหตุผลหลักๆ ๒ ประการ
 1. เอกสารที่ส่งมาขอทุน เป็นเอกสารจากคณะ หรือจากกองกิจฯ ไม่ใช่เอกสารจากนักศึกษา
 2. เอกสารไม่ครบ ขาดเอกสารที่สำคัญๆ ส่วนมาก
ลองทบทวนพิจารณาสิ่งที่ตนเองส่งมา แล้วจำไว้เป็นบทเรียนนะครับ และหากมีโอกาสจะนำตัวโครงการของค่ายที่ได้รับทุนมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างต่อไป

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด