วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖ สาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา

ค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๖ จะไปออกค่ายที่โรงเรียนบ้นไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อสร้างเตาเผาขยะ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน

พิจารณาแล้วให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖ เป็นจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )


ขอให้ชาวค่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการดังนี้
  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควรโดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

๖ มี.ค. ๕๔ ค่ายฯ ยืนยันมาแล้วเรียบร้อย

เพิ่มเติม ๗ มี.ค. ๕๔ โอนเงินให้แล้วเรียบร้อย


ขอให้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าที่สุด อย่าลืมว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ญาติโยมถวายพระมา ใช้ดีมีคุณได้บุญทั่วหน้า แต่ถ้าใช้ไม่เข้าท่าก็กลายเป็นบาปกรรม

อนุโมทนากับจิตอาสาทุกดวง

บุญรักษาครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด