วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ให้ทุนค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U - 6 จำนวนหนึ่งหมื่นบาท

โครงการอาสาพัฒนา "ค่ายโรงเรียนยิ้ม" ดำเนินการโดยกลุ่มต้นกล้า U - 6 มีกำหนดจะออกค่ายเพื่อสร้างโรงอาหาร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ณ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตนเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีกำหนดการออกค่ายระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ต.ค. ๕๔

กลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสาพัฒนาจาก ๖ สถาบัน ได้แก่ รามคำแหง ศิลปากร รัตนบัณฑิต ราชภัฏนครปฐม เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นที่น่าอนุโมทนา

โรงอาหารหลังเก่า

โรงอาหารหลังเก่า

แบบโรงอาหารใหม่


เช่นเดียวกับค่ายก่อน ( วิศวะฯ มหิดล ) ที่ส่งมาทีแรกขาดความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา ได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงพิจารณาให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายโรงเรียนยิ้ม ของกลุ่มต้นกล้า U - 6 เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการยืนยันการออกค่ายอีกครั้งดังนี้

  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ด่วนที่สุด 
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร 
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com ถือเป็นการทำ MoU ไปในตัว

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด