วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการสานฝันแบ้งปันเพื่อน้อง ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง

ให้การสนับสนุนโครงการสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ของคณะครุศาสตร์ เอกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

  • เงินสด ๒,๐๐๐.- บาท
  • ยาสามัญประจำบ้านจำนวนมาก
  • คูลเลอร์สเตนเลส ๑ ใบ
  • สมุด - เครื่องเขียน จำนวน ๑ กล่อง
  • ฯลฯ


อ.ปิยะ มีอนันต์ มารับมอบเงินและสิ่งของด้วยตนเอง


บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด