วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ค่ายเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน มกค. ขอเอกสารเพิ่มด่วนครับ !!

ค่ายเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะไปออกค่ายที่บ้านตลุกคูณพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ

ขอไฟล์โครงการทั้งหมดที่ส่งมา เขียนใส่ซีดีมาด่วนเลยครับ และขอที่อยู่อีเมลของกรรมการค่าย และ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้วย

ด่วนนะครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด