วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

[2013 year end entry] จิตอาสาไทยได้อันดับที่ ๑๕ ของโลก แต่...

CAF หรือ Charities Aid Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการกุศลระว่างประเทศได้แสดงรายงานดัชนีการให้ของโลก ( World Giving Index ) ประจำปี ๒๕๕๖ (2013) ปรากฏว่ามีประเทศไทยติดอันดับกับเขาด้วย

แต่อย่าพึ่งกระหยิ่มไปครับ ในการจัดอันดับจะพิจารณา ๓ เรื่อง คือ
  1. อาสาเพื่อการกุศล
  2. การช่วยเหลือผู้อื่น
  3. การบริจาคเงิน

ถ้าดูรายงานให้ละเอียดแต่ละเรื่องจะพบว่า ประเทศไทยนั้นได้อันดับ
  • อันดับที่ ๙๕ ด้านอาสาเพื่อการกุศล
  • อันดับที่ ๑๐๘ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น
  • อันดับที่ ๔ ด้านการบริจาคเงิน
ทำให้ประเทศไทยได้อันดับที่ ๓๘ จาก ๑๓๕ ส่วนที่ว่าได้อันดับที่ ๑๕ นั้น คือคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี

ปีหน้า (๒๕๕๗) "สายลมแห่งอาสา" จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการจากการให้ทุนเป็นหลัก (การบริจาคเงิน) ไปเป็นการลงพื้นที่ดำเนินงานจิตอาสา (อาสาเพื่อการกุศล, การช่วยเหลือผู้อื่น) ให้มากยิ่งๆ ขึ้น .... นี้คือเป้าหมาย

ใกล้จะหมดปี ๕๖ แล้ว ขอคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้จิตอาสาทุกๆ ดวงเทอญ

บุญรักษา พระคุ้มครอง
พระมหาโอ๊ท
๒๘ ธ.ค. ๕๖


เครดิตรูปภาพ : FB ธนาคารจิตอาสา -ลิงก์รูป-
รายงาน World Giving Index 2013 -ลิงก์ไฟล์ต้นฉบับ- -ลิงก์เรื่องนี้-

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คลิป "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร

กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร ฝากคลิปค่าย "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" ที่ ร.ร.ศิริราษฎร์พัฒนา พิษณุโลก มาให้ร่วมอนุโมทนากันครับ

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

หลักฐานการโอนเงินสนับสนุนค่ายอาสา ก.ย. ๒๕๕๖

วันนี้ออกไปโอนเงินมาครับ ทางค่ายเปิดบัญชีต่างธนาคารกันรวม ๔ ธนาคาร บวกกับธนาคารที่ข้าพเจ้ามีบัญชีอยู่ เป็น ๕ ธนาคาร ร้อนและเหนื่อย

ตั้งใจไปโอนให้ทั้ง ๙ ค่ายที่ประกาศให้ทุน ผลปรากฏว่าโอนได้ ๘ ค่าย อีกหนึ่งค่าย (ค่ายปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง) บัญชีมีปัญหา ทางธนาคารแจ้งว่าบัญชีปิดไปแล้ว โอนให้ไม่ได้ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

หลักฐานการโอน โพสต์ไว้ที่เฟซบุ๊กดังนี้และได้โพสต์ไว้ที่ Google+ ด้วยขอแสดงความยินดีกับทุกค่ายฯ และขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆ คน พึงระลึกอยู่เสมอว่าทุนสนับสนุนค่ายที่จะให้ไปนั้นเป็นเงินที่ญาติโยมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรง ได้มาก็มายกจบเหนือหัวอธิษฐานให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ได้ไปแล้วขอให้ใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าที่สุด

ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครองทุกๆ ค่าย ,จิตอาสาทุกๆ ดวง ,และอาสาสมัครทุกๆ คนเทอญ

พระมหาโอ๊ท
www.mahaoath.com

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒

ชมรมรักบ้านเกิด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดกิจกรรม "ค่ายรักบ้านเกิด ครั้งที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ (กุดโง้ง) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๑๑,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  เพื่อใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรม "อาสาพัฒนาวัด" (หมายเหตุ - โครงการของค่ายนี้ชัดเจนมากในเรื่องของการพัฒนาวัด จึงพิจารณาให้ทุนมากเป็นพิเศษ)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายรักบ้านเกิด ครั้งที่ ๒ ได้ยืนยันการออกค่ายมาแล้ว
บัญชีธนาคาร ค่ายรักบ้านเกิดครั้งที่ ๒

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดโครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"

 

พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายฯ ได้ยืนยันการออกค่ายและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อย
บัญชีธนาคารของค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่าย มี logo สายลมแห่งอาสาด้วย
คำยืนยันเรื่องรายงานสรุป
ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมนี้ได้ที่เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ของโครงการค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องครั้งที่ ๗ https://www.facebook.com/ICTCharity.ictsilpakorn

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่าย ๒๒ ปีอาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย

ชมรมอาสาพัฒนาฯ และบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ได้จัดกิจกรรม "ค่าย ๒๒ ปีอาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย" (ค่ายสร้างครั้งที่ ๗) ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๖ - ๔ ม.ค. ๕๗ ณ หมู่บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๔ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายสร้างอาสารัฐศาสตร์ฯ ได้ยืนยันการออกค่ายเป็นที่เรียบร้อย
บัญชีค่ายสร้างอาสารัฐศาสตร์ฯ

หนังสือยืนยันการออกค่าย


ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง

โครงการค่ายอาสาพัฒนา "ปลูกต้นกล้า ปันปัญญาให้น้อง" จะดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนบ้านแพง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๔,๐๐๐.- (สี่พันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายปลูกต้นกล้าปันปัญญาให้น้อง ได้ยืนยันการออกค่ายมาเรียบร้อยแล้ว
บัญชีธนาคารค่ายปลูกต้นกล้าปันปัญญาให้น้อง

หนังสือยืนยันการออกค่าย

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๐

ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะออกค่ายอาสาพัฒนา "ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ ๒๐" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้ส่งโครงการมาขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบทฯ ได้ยืนยันการออกค่ายมาเรียบร้อยแล้ว
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

หนังสือยืนยันการออกค่าย

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ๒๕๕๖ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ

ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๙ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สาขาสุมณฑา ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี และได้ส่งโครงการมาขอรับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ได้ยืนยันมาแล้วเรียบร้อย

ยืนยันการออกค่าย

ยืนยันการออกค่าย (จากกองกิจฯ)

สำเนาบัญชีธนาคาร

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ (สัตวแพทย์ จุฬาฯ)

ชมรมเพื่อเด็กและเยาวชน ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะออกค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้ส่งโครงการมาขอรับทุนสนับสนุนจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการค่ายกลางปี ๒๕๕๖ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการค่ายกลางปี ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกค่ายวันที ๗ - ๒๑ ต.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านวะแขระโกร ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้ส่งโครงการมาขอทุนจาก "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายฯ ได้ยืนยันการออกค่ายมาแล้วเรียบร้อย
สมุดบัญชีธนาคารของค่ายฯ

หนังสือยืนยัน

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา โครงการลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ค่ายอาสาพัฒนา โครงการลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ ๑  โรงเรียนบ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ออกค่ายวันที ๗ - ๙ ต.ค. ๕๖พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

เพิ่มเติม ๑๙ ก.ย. ๕๖ ทางค่ายได้ติดต่อกลับมาแล้ว
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

การให้คำมั่น (ผ่านทางเฟซบุ๊กก็ได้)

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก

การแสดงเจตน์จำนงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย
ไว้โอนเงินไปให้แล้วจะมาเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการกระดานดำฯ ๒๕๕๖ ประกาศผลแล้ว

โครงการกระดานดำของกระทิงแดงได้ประกาศรายชื่อค่ายอาสาพัฒนาที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ ปีที่ ๑๒ แล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kradandumproject.com

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสา "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร

กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร  เป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์ต้องการพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และพร้อมส่งเสริมพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านวัตถุจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําประเทศสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งลาด ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

ในการดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาจะมีการจัดสร้าง

  • บ่อปลาดุกขนาด ๓ คูณ ๔ เมตร ๒ บ่อ
  • รั้วแปลงเกษตร ๑๐ คูณ ๑๐ เมตร
  • ทาสีสนามเด็กเล่น
รายละเอียดตามเอกสาร "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ"หลังจากที่ได้พูดคุย ปรับแก้โครงการกันเล็กน้อย พิจารณาแล้วว่าจะให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" ของ กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จึงได้ให้ทางกลุ่มฯ ปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จึงได้ทำการโอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อย
หนังสือยืนยัน (ใช้เป็น MoU ในตัว)
บัญชีธนาคารของค่ายฯ

หลักฐานการโอนเงินให้ "โครงการช่วยน้อง ตามรอยพ่อ" กลุ่มเดินตามฝัน ท่องตามไพร ห้าพันบาทถ้วน
ขอให้ใช้สอยเงินทุนสนับสนุนที่ให้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุด และขอให้คุณพระรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัยให้ชาวค่ายทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัย และประสบความสำเร็จตามปรารถนาเทอญ

ล่าสุด ๒๙ ก.ย. ๕๖ โครงการดำเนินไปสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้ว

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สิงห์สร้างค่ายฯ เปิดรับโครงการค่ายอาสาแล้ว

สิงห์สร้างค่ายฯ เปิดรับโครงการค่ายอาสาแล้ว ค่ายไหนต้องการขอทุนจากสิงห์ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเฟซบุ๊กของโครงการสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน ได้เลยครับ


วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสา "โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้ขอสนับสนุนทุนในการดำเนินการมายัง "สายลมแห่งอาสา"

หนังสือขอทุนสนับสนุน


โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ มร from mahaoath พระมหาโอ๊ท

พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าสนับสนุน จึงจะมอบทุนให้จำนวน ๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ทางกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ได้ให้การยืนยันเลขที่บัญชี การออกค่าย ฯลฯ ตามกติกาการรับทุนเป็นที่เรียบร้อย รอรับเงินทุนได้ครับ

หนังสือยืนยัน
บัญชีของกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์
เพิ่มเติม ๓๐ ก.ค. ๕๖ โอนเงินให้กับทางกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการโอนเงินทุนค่ายอาสา

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

"กระดานดำปีที่ ๑๒" เปิดโครงการแล้วเปิดแล้วจ้าาาาา 12 ปี กับ 10 ทุนๆ ละ 1 แสนบาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.kradandumproject.com
(ข่าวจาก Facebook โครงการกระดานดำ)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ปุ้มปุ้ยเปิดรับค่ายอาสาร่วมโครงการ ปุ้มปุ้ย แชร์ยิ้ม ชุมชนยิ้ม ๒


“ปุ้มปุ้ย แชร์ยิ้ม ชุมชนยิ้ม ครั้งที่2” ขึ้น เพื่อสานต่อการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา และร่วมปลูกฝังให้นักศึกษาอันเป็นฟันเฟืองที่สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดรับสมัครกลุ่มนิสิต นักศึกษาทุกชั้นปีจากทุกสถาบันทั่วประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การพัฒนาทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติ และชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูใหญ่ๆ ได้
เนื่องจากในโปสเตอร์นั้นแสดงกติกาไว้ด้วยตัวหนังสือเล็กเหลือเกิน จึงขยายใหญ่ให้เห็นชัดๆ อีกที คลิ๊กที่รูปด้านล่างนี้ดูกติการกันเองนะครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pumpuifan

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด