วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ประกาศความคืบหน้าการพิจารณาให้ทุนค่ายอาสา ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาณ วันนี้ ( ๑๗ ก.ย. ๕๓ ) มีโครงการค่ายที่ส่งมาทั้งหมด ๕ ค่ายด้วยกัน อยากให้ทุนทั้งหมดทุกค่าย แต่ว่าต้องทำการพิจารณาก่อนเนื่องจากหลายๆ ค่ายเอกสารไม่ครบ หรือไม่ก็ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จากการพิจารณาในเบื้องต้นได้ผลดังนี้

  1. ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑ กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เอกสารที่ขาด ๑.สำเนาบัตรนักศึกษาของผู้รับผิดชอบโครงการ ๒.บัญชีธนาคารที่ให้มาเป็นชื่อของบุคคลเดียว ผิดเงื่อนไข จัดการแก้ไขเพิ่มเติมซะครับ
  2. ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ทำโครงการมาดี แต่ไม่ทราบจะติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการอย่างไร ขออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ
  3. ค่ายโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ของชมรมอาสาพัฒนา พระนครเหนือ โครงการสับสนมากครับ ในโครงการระบุงบประมาณ ๒ หมื่นกว่าๆ แต่งบก่อสร้าง ๙ หมื่นกว่า เกือบแสน รวมทั้งเอกสารที่ขาดจำนวนมาก กรุณากลับไปดูรายละเอียดเอกสารในการขอทุนแล้วส่งมาใหม่ให้ครบถ้วนด้วย
  4. โครงการสร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ( ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ) ส่งมาแต่โครงการ แล้วหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนไปไหน ? สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาปกบัญชีธนาคาร ฯลฯ ไปไหน ?
  5. ค่ายโรงเรียนบ้านซับไทร ของ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ จุฬาฯ เอกสารขาดเยอะนะครับ ดูรายละเอียดแล้วส่งมาเพิ่มนะ
ทั้ง ๕ ค่ายล้วนเป็นโครงการที่ดี น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการสายลมแห่งอาสา นอกจากสนับสนุนจิตอาสาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาแล้ว ยังต้องการให้ทำงานเป็น ทำโครงการเป็น รู้จักอ่านกฎระเบียบ แล้วทำตามให้ถูกต้อง ดังนั้นแม้ว่าอยากให้ทุนทุกๆ ค่าย แต่ถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์ ก็ต้องแก้ใขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเสียก่อน

ขอเงินคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่จะทำเล่นๆ อยากได้ต้องลงแรงแสดงฝีมือให้เห็นด้วย

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด