วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดโครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"

 

พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายฯ ได้ยืนยันการออกค่ายและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อย
บัญชีธนาคารของค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ ๗

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่าย มี logo สายลมแห่งอาสาด้วย
คำยืนยันเรื่องรายงานสรุป
ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมนี้ได้ที่เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ของโครงการค่ายไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องครั้งที่ ๗ https://www.facebook.com/ICTCharity.ictsilpakorn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด