วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา ค่าย ๒๒ ปีอาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย

ชมรมอาสาพัฒนาฯ และบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ได้จัดกิจกรรม "ค่าย ๒๒ ปีอาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย" (ค่ายสร้างครั้งที่ ๗) ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๖ - ๔ ม.ค. ๕๗ ณ หมู่บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๔ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และได้ขอทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนามายัง "สายลมแห่งอาสา"พิจารณาแล้ว ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการออกค่าย ๕,๐๐๐.- (ห้าพันบาทถ้วน)

ขอให้ผู้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกติกาในการขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีของกลุ่มหรือโครงการ มีชื่ออย่างน้อยสองคนลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอน ) ด่วนที่สุด 

๒. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com/ )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

๓. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร

ทางค่ายสร้างอาสารัฐศาสตร์ฯ ได้ยืนยันการออกค่ายเป็นที่เรียบร้อย
บัญชีค่ายสร้างอาสารัฐศาสตร์ฯ

หนังสือยืนยันการออกค่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด