วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บินเดี่ยวไปกับสายลม 2557 หล่อพระและทำบุญบนดอย -บทนำ-

ทริป "บินเดี่ยวไปกับสายลม" ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการเดินทางร่วมกันของบุคคลผู้มีจิตอาสา ทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆารวาส โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการแบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยบนพื้นที่สูง หรือที่เราชาวเมืองนิยมเรียกว่า "ชาวเขา" และเพื่อเสริมสร้างบารมีธรรมอันจะเป็นปัจจัยหนุนนำให้ได้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสาร

ภาพจากทริป "บินเดียวไปกับสายลม ครั้งที่ ๑"

ก่อนหน้านี้ เรื่องราวของการเดินทางได้ถูกบันทึกไว้อย่างกระท่อนกระแท่น บนเว็บบล็อก " สายลมแห่งปัญญา - http://dhamweb.exteen.com/page-3 " แต่นับจากนี้ไป บันทึกการเดินทาง "บินเดี่ยวไปกับสายลม" จะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ "สายลมแห่งอาสา"


บินเดี่ยวไปกับสายลม 2557 หล่อพระและทำบุญบนดอย 

- บทนำ -

ทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา อยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด - แม่สะเรียง) ห่างจากแม่สอด ๑๙๐ กิโลเมตร หรือถ้าลงมาจากแม่สะเรียง จะเป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร  บริเวณป่าแถบนี้เป็นเขตติดต่อกันของ ๓ จังหวัด คือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ,อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ,และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พื้นที่เป็นป่าดงดอย การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในฤดูแล้งต้องอาศัยรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีสมรรถนะสูง ส่วนฤดูฝนนั้น ต้องพึ่งกำลังขาเท่านั้น

ประชากรส่วนมากเป็นชาวปกาเกอะญอ หรือที่เราเรียกติดปากว่ากะเหรี่ยง อยู่อาศัยกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ บ้าง ใหญ่ๆ บ้าง บางหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ บางหมู่บ้านเป็นคริสต์ และก็มีบางหมู่บ้านที่มีทั้งพุทธและคริสต์

ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญทางฝ่ายพระพุทธศาสนาคือ พระอาจารย์ฮวด พระหนุ่มชาวมาเลเซียผู้มาสร้างสำนัก สร้างวัดและจำพรรษาที่บ้านห้วยมะน้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงานี้เป็นระยะเวลาถึง ๔ ปี โดยท่านได้ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเลื่อมใส และยังนำพาให้ชาวบ้านแถบนี้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งยังให้ความช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างวัดตามหมู่บ้านต่างๆ สร้างอนามัย สร้างอาคารโรงเรียน ฯลฯเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ มีโอกาสได้ขึ้นไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวที่บ้านห้วยมะน้ำ และบ้านแม่หาด (ทริป "บินเดี่ยวไปกับสายลม ๒๕๕๖ เพียบแปล้ ตะลุยดอย") ท่านพระอาจารย์ฮวดได้บอกบุญ ขอรองเท้าให้นักเรียนบ้านห้วยมะน้ำซึ่งได้ดำเนินการจัดหาให้ท่านเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาท่านได้บอกบุญ ขอรองเท้านักเรียนสำหรับนักเรียนบ้านแม่หาด ที่อยู่เลยห้วยมะน้ำขึ้นดอยไปอีกประมาณ ๘ กิโลเมตร อันเป็นที่มาที่ไปของทริป "บินเดี่ยวไปกับสายลม ๒๕๕๗" นี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด