วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ม.อุบลราชธานี ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ๕ พันบาท

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนา"ค่ายอาสา เพื่อประชามีสุข เทิดไท้องค์ราชัน" เป็นชื่อใหม่ที่เป็นทางการของโครงการ "ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท" ของ กลุ่มนักศึกษาวิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่ายนี้จัดที่ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพือแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักอาศัยของผู้พิการโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน

2553 ให้ทุนค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ม อุบลราชธานี
View more documents from mahaoath พระมหาโอ๊ท.

ได้ทำการโอนเงินสนับสนุนค่ายไปให้แล้วจำนวน ๕ พันบาทถ้วน


ขอให้ดำเนินการได้สำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการ

บุญรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด