วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จดหมายถึงค่ายอาสาพัฒนาที่ได้รับทุน ตุลาคม ๒๕๕๓

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาได้ส่งอีเมลถึงนักศึกษา ประธาน / ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายอาสาพัฒนา ทั้ง ๔ ค่าย ( พร้อมสำเนาถึงอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย ) ที่ได้รับทุนจากสายลมแห่งอาสา เพื่อขอคำยืนยันและขอคำมั่นสัญญา ก่อนที่จะโอนเงินสนับสนุนค่ายไปให้ สังเกตเห็นว่าส่วนมากใช้ hotmail ซึ่งช่วงนี้อาจจะมีปัญหา จึงนำเนื้อความในอีเมลมาแสดงไว้ที่นี่ด้วยดังนี้

เจริญพร นักศึกษา ( ประธาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ )

โครงการค่ายอาสาพัฒนาของพวกคุณได้รับการพิจารณาแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการสายลมแห่งอาสา เป็นจำนวนเงิน ... ( ดูรายละเอียดที่บล็อก http://fund4volunteer.blogspot.com/2010/10/blog-post.html ) ... 

เงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุน
 1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ก่อนวันออกเดินทางไม่น้อยกว่า ๘ วัน
 2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
 3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com

ขออนุโมทนาในความตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และในจิตอาสาของทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัย ให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จดังมุ่งหมาย และขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญ

ขอเจริญพร
พระมหานัธนิติ  สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )
___________________
http://mahaoath.com
ถือว่าเป็นการทำ MoU  ( Memorandum of Understanding ) ไปในตัวเลยทีเดียว

บุญรักษาครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. ได้รับการยืนยันจากค่าย ม.รังสิตแล้วครับ

  กราบ นมัสการพระมหานัธนิติ สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )
  ทางชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอยืนยันการดำเนินกิจกรรมออกค่ายในโครงการเปิดแสง แต้มสี
  ณ โรงเรียนร่องกล้าวิทยา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
  ระหว่างวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2553 นี้

  และขอยืนยันเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
  ชื่อบัญชี นายสุกฤษฏิ์ จันทร์วิบูลย์ และ นางสาวประยงค์ศรี เก้าเอี้ยน
  เลขที่บัญชี 383-233797-2
  สาขา ย่อยฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2

  และทางชมรมจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสา ตามเงื่อนไขดังกล่าว
  พร้อมทั้งหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการส่งสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งสองรูปแบบ คือ
  1. รายงานผลสรุปโครงการแบบทางการ
  2. แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


  ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
  นางสาวประยงค์ศรี เก้าเอี้ยน
  คณะกรรมการชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตอบลบ
 2. ได้รับการยืนยันจากค่ายวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์แล้วครับ

  ยืนยันการออกค่ายของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ที่โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ หมู่8
  ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะออกเดินทางในวันที่ 11-20 ตุลาคมนี้

  เลขบัญชี 012-0-17380-8 สาขาศรีย่าน ชื่อบัญชี น.ส.มณีวรรณ สมอออนและน.ส.ลัดดาภรณ์ เพ็งแจ่ม

  ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาเป็นผู้ร่วมสนับสนุน
  บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่หรือตามแต่คณะกรรมการค่ายจะเห็นสมควร
  ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ 2 รูปแบบ
  คือแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึกความประทับใจของชาวค่าย
  และประชาชนในพื้นที่พร้อมกับรูปถ่ายหรือภาพยนต์ตามสมควร

  ตอบลบ
 3. คำยืนยันจากค่ายของ กลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มาถึงแล้วครับ


  กราบนมัสการพระมหานัธนิติ สุมโน (หลวงพี่โอ๊ท) เจ้าค่ะ

  ทางกลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ขอยืนยันการดำเนินกิจกรรมออกปฏิบัติงานค่ายโครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 "

  ณ โรงเรียนบ้านวังรวก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรร์

  ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2553 นี้

  และขอยืนยันเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ

  ชื่อบัญชี น.ส.วิจิตรา แย้มผกา และ น.ส.สุดารัตน์ ปลอดภัย และ น.ส.เลิศลัดดา สมดุลยกนก

  เลขที่บัญชี 012-7-02527-8

  สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  ทางกลุ่มจิตอาสาฯ จะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาโดยทางกลุ่มจะขออนุญาตนำรูปถ่าย 12"x18"

  ของพระมหานัธนิติ สุมโน นำไปมอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านวังรวก

  พร้อมทั้งหลังดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการกลุ่มจิตอาสาฯ จะส่งผลการดำเนินโครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ

  1. แบบเป็นทางการ

  2. แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร


  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  นางสาววิจิตรา แย้มผกา

  คณะกรรมการกลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตอบลบ
 4. ในที่สุดก็ครบทั้ง ๔ ค่าย ค่ายสุดท้ายคือ นิติอาสาพัฒนาชนบท ม.อุบลราชธานี ส่งคำยืนยันมาแล้วครับ


  นมัสการ พระมหานัธนิติ สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )


  ข้าพเจ้านายปรเมศวร์ สุริยวรรณ ประธานค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ขอยืนยันการออกค่ายในวันที่ 15-21 ตุลาคม 2553 ณ ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี ปรเมศวร์ สุริยวรรณ/กิติยา เข็มสุวรรณ/ชุติมา ศรีแก้วน้ำใส (นิติอาสาพัฒนาชนบท) เลขที่บัญชี 869-214105-8 ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร และ
  ข้าพเจ้าให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรูปถ่าย


  ขอนมัสการด้วยความเคารพ
  ปรเมศวร์ สุริยวรรณ

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด