วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จดหมายถึงค่ายอาสาพัฒนาที่ได้รับทุน ตุลาคม ๒๕๕๓

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาได้ส่งอีเมลถึงนักศึกษา ประธาน / ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายอาสาพัฒนา ทั้ง ๔ ค่าย ( พร้อมสำเนาถึงอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย ) ที่ได้รับทุนจากสายลมแห่งอาสา เพื่อขอคำยืนยันและขอคำมั่นสัญญา ก่อนที่จะโอนเงินสนับสนุนค่ายไปให้ สังเกตเห็นว่าส่วนมากใช้ hotmail ซึ่งช่วงนี้อาจจะมีปัญหา จึงนำเนื้อความในอีเมลมาแสดงไว้ที่นี่ด้วยดังนี้

เจริญพร นักศึกษา ( ประธาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ )

โครงการค่ายอาสาพัฒนาของพวกคุณได้รับการพิจารณาแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการสายลมแห่งอาสา เป็นจำนวนเงิน ... ( ดูรายละเอียดที่บล็อก http://fund4volunteer.blogspot.com/2010/10/blog-post.html ) ... 

เงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุน
  1. ยืนยันการออกค่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร ( ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เคยส่งมาพร้อมโครงการ ) อีกครั้ง ก่อนวันออกเดินทางไม่น้อยกว่า ๘ วัน
  2. ให้คำมั่นว่าจะประชาสัมพันธ์ให้โครงการสายลมแห่งอาสาตามสมควร เช่น ระบุ "โครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )" เป็นผู้ร่วมสนับสนุน บนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ายของตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
  3. ให้คำมั่นว่าหลังจากออกค่ายแล้ว จะส่งผลการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ ๑ แบบเป็นทางการ และ ๒ แบบไม่เป็นทางการเน้นความรู้สึก ความประทับใจของทั้งชาวค่าย และประชาชนในพื้นที่  พร้อมกับรูปถ่าย และ/หรือ ภาพยนต์ ตามสมควร
โดยให้ยืนยันและให้คำมั่นผ่านอีเมล ส่งมาที่ mahaoath@gmail.com

ขออนุโมทนาในความตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และในจิตอาสาของทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัย ให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จดังมุ่งหมาย และขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญ

ขอเจริญพร
พระมหานัธนิติ  สุมโน ( หลวงพี่โอ๊ท )
___________________
http://mahaoath.com
ถือว่าเป็นการทำ MoU  ( Memorandum of Understanding ) ไปในตัวเลยทีเดียว

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด