วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประกาศ ! โครงการสายลมแห่งอาสาให้ทุนค่ายอาสาพัฒนา กลางปี ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๔ ค่าย จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

คลิ๊กดูรายละเอียดการขอทุนค่ายอาสาพัฒนาเดือนตุลาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียนของสถาบันต่างๆ ดังนั้นนักจิตอาสาจึงพากันออกค่ายกันเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่ส่งโครงการมาขอทุนจากสายลมแห่งอาสา ก็นับได้ ๘ ค่ายด้วยกัน ใจจริงอยากให้ทุนทุกๆ ค่าย แต่ว่าคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากหลายๆ ค่าย ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขเบื้องต้น คือการส่งเอกสารขอทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้ว

ถือโอกาสฤกษ์ดี วันที่ ๑ ตุลาคม วันขึ้นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการ เป็นวันประกาศผลการพิจารณาให้ทุนค่ายอาสาของโครงการสายลมแห่งอาสา รอบกลางปี ๕๓ นี้มีโครงการส่งเข้ามาทั้งสิ้น ๘ โครงการได้แก่
 1. ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑ กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 3. ค่ายโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ชมรมอาสาพัฒนา พระนครเหนือ
 4. โครงการสร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ( ราชมงคลรัตนโกสินทร์ )
 5. ค่ายโรงเรียนบ้านซับไทร ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ จุฬาฯ 
 6. ค่ายเปิดแสงแต้มสี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.รังสิต
 7. ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 8. ค่ายสายฝนแห่งอาสา พัฒนาท้องถิ่น มรภ.ชัยภูมิ
หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสายลมแห่งอาสาครั้งนี้ได้แก่
 • โครงการค่ายอาสาที่ได้รับทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐.- ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ๓ โครงการ
 1. ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑ กลุ่มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 3. ค่ายเปิดแสงแต้มสี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.รังสิต
 • โครงการค่ายอาสาที่ได้รับทุนสนับสนุน ๕,๐๐๐.- ( ห้าพันบาทถ้วน ) ๑ โครงการ
 1. ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ ๔ ค่าย เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.- ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) เงินจะถูกโอนไปให้ทางบัญชีธนาคารที่ได้ส่งมาพร้อมกับโครงการ ก่อนออกค่ายประมาณ ๗ วัน

อย่าลืม ค่ายไหนโครงการไหนที่ได้รับทุน หลังจากจบค่ายแล้ว ต้องส่งสรุปผลการดำเนินโครงการมาด้วย ๒ รูปแบบ คือ
 1. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการ  ๑ ชุด
 2. รายงานแบบไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะความรู้สึก และความประทับใจในการออกค่ายของทั้งชาวค่ายเอง และประชาชนในพื้นที่
อนุญาตให้ส่งมาทางอีเมลได้ ต้องส่งนะครับ ถ้าไม่ส่งติด Black List จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนในโอกาสต่อๆ ไป

ส่วนค่ายที่ไม่ได้ทุนนั้น มีเหตุผลหลักๆ ๒ ประการ
 1. เอกสารที่ส่งมาขอทุน เป็นเอกสารจากคณะ หรือจากกองกิจฯ ไม่ใช่เอกสารจากนักศึกษา
 2. เอกสารไม่ครบ ขาดเอกสารที่สำคัญๆ ส่วนมาก
ลองทบทวนพิจารณาสิ่งที่ตนเองส่งมา แล้วจำไว้เป็นบทเรียนนะครับ และหากมีโอกาสจะนำตัวโครงการของค่ายที่ได้รับทุนมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างต่อไป

บุญรักษาครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด