วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ๑ หมื่นบาท

ค่ายดอกหญ้าในป่าใหญ่ โดยชมรมอาสาพัฒนาและแนะแนวทางการศึกษา วิทยลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา จำนวน ๑ หมื่นบาท

โครงการของค่ายนี้ทำมาได้ดีมากครับ เอกสารก็ครบถ้วน มีรายละเอียดสมบูรณ์ดีทีเดียว สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนโครงการจิตอาสา หรือโครงการค่ายอาสาพัฒนาได้เลย ขอแสดงความชื่นชม


ได้ทำการโอนเงินสนับสนุนไปเรียบร้อยแล้ว


ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

บุญรักษาครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด