วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปิดรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชั่วคราว

โครงการสายลมแห่งอาสา ปี ๒๕๕๒ นี้ สรุปว่าให้ทุนไปทั้งสิ้น ๒ ค่าย คือค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๓๐,๐๐๐ บาท และ ค่ายอาสาพัฒนารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

สำหรับปี ๒๕๕๓ คงต้องมีการปรับปรุงระเบียบการขอทุนค่ายอาสา ให้มีความรัดกุมมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับชาวบ้านในพื้นที่ออกค่าย และตัวชาวค่ายเอง

ขอเกริ่นให้นิด ๆ ว่า ตั้งใจจะหาทุนให้มากกว่านี้ เพื่อสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดของค่ายที่ขอทุนมา แต่คงเป็นลักษณะการประกวดโครงการค่ายอาสาพัฒนาที่มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต ธรรมชาติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางทวิตเตอร์ของหลวงพี่โอ๊ท http://twitter.com/mahaoath

บุญรักษาครับ
หลวงพี่โอ๊ท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด