วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

"สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน โครงการที่ 13" ประกาศรายชื่อค่ายที่ได้รับทุนแล้ว

สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน โครงการที่ ๑๓ ประกาศรายชื่อค่ายอาสาพัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาทั้งหมด ๖ ค่าย โดยให้ทุนค่ายละ ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

  1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. โครงการ โรงพักช้างและอ่างอาบน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตช้างที่ยั่งยืน มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  3. โครงการ "ค่ายโรงเรียนยิ้ม ๒" กลุ่มต้นกล้า U6
  4. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พาณิชยาการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายชมงคลพระนคร
  5. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  6. โครงการ "นิสิตอาสา ทำดีไร้ยางอาย" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กศ.บป กระบี่

ภาพ และข้อมูลจากเฟซบุ๊คเพจ "สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน"

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๖ ค่ายที่ได้รับทุน ขอให้ดำเนินการได้สำเร็จสมความต้องการทุกค่ายเทอญ

สนใจขอทุนค่ายจาก "สายลมแห่งอาสา" อ่านรายละเอียดและทำตามกติกาโครงการ "สายลมแห่งอาสา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ : ๑ วัด ๑ ค่าย ๑ แสนบาท" หมดเขตสิ้นปี ๒๕๕๕ ครับ

บุญรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

กลับขึ้นบนสุด